UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf · UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (2024)

×

Log in Upload File

 • Most Popular
 • Study
 • Business
 • Design
 • Technology
 • Travel
 • Explore all categories
 • Home
 • Documents
 • UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål

74

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015 01. Bomark, David: Identitet och motstånd: Normbrott inom hiphop. (Kand) 02. Hallén, Lovisa: SITE VISIT – Stereotyper i en relationell kontext. (Kand) 03. Landefjord, Love: Google Earth Art – plats-orienterad konst i virtuell kontext. (Kand) 04. Helenius, Mia: Taylorismen och arkitekturen – Ford Motor Company i Frihamnen och General Motors i Södra Hammarbyhamnen. (Kand) 05. Liljekvist, Martin: Otukt mot naturen: En queeranalys av historieskrivningen om Carl von Platen. (Kand) 06. Westfelt, Miranda: Byggemenskaper och bostadsideal – Utsagor om en alternativ byggprocess och den hållbara livsstilens arkitektur. (Kand) 07. Hedström, Eleonore: Klädd och avklädd – En komparativ genusanalys om hur den visuella framställningen av manligt och kvinnligt har förändrats inom James Bondgenren. (Kand) 08. Sánchez Mata, María Gema: Who are you? – Deciphering the construction of gender stereotype in three billboard images from the turn of the 19 th C. (Kand) 09. Vasseur, Lovisa: This will look nice framed. En betraktelse över graffitins rumslighet: från staden till konstmässan. (Kand) 10. Wistrand, Johanna: Magin i rummet – En rumsteoretisk analys av tre installationsverk av Laura Lima. (Kand) 11. Bodelson Lönn, Carina: ”Zon Moderna – Olle Bærtling – en modern klassiker” – En undersökning av ett konstpedagogiskt projekt på Moderna Museet sett ur ett kreativitetsperspektiv. (Kand) 12. Lundin, Marika: Konst i det offentliga rummet – Hammarby Sjöstad. (Kand) 13. Gerholm, Lisa: Stuckatur som brottyta. Värden, villkor och positioner under en restaurering i Stockholm 2014. (Kand) 14. Kateb, Alexander: Institutionell identitet och queer konfrontation – En studie av Leopold Museum och dess utställning Nude men from 1800 to the present day. (Kand) 15. Rubinova, Sandra: ”Fighting back by looking good” – om identitetsskapande strategier i sydafrikanskt porträttfotografi och i museipraktiker. (Kand) 16. Persson, Sophia: Getting things done for Satan – Linnéa Sjöbergs performativa projekt och dess politiska ståndpunkter. (Kand) 17. Sjöström, Maria: St. Sebastians Frigörelse – hom*osexuella begär från renässans till nutid. (Kand) 18. Söderqvist, Alice: Magiciens de la Terre – om etnocentrism i utställningsrummet. (Kand) 19. Eklöf, Jesper: Romantiskt sublima aspekter hos barockkonstnären Salvator Rosa. (Kand) 20. Börje, Sara: Den virtuella kuben. (Kand) 21. Timonen, Ilkka: Timmerflottning mot strömmen – Olika iscensättningar av ett arbete. (Kand) 22. Jorborg, Julius: Den hägrande naturen – En metateoretisk undersökning av konstens förhållande till imitation. (Kand) 23. Amin, Awästa: Perceptionsanalys av Monument för III internationalen. (Kand) 24. Nersesyan, Lilit: Samlande, samlingar, samlare: Varufetischismens roll inom 3S och kulturarvsskapandet. (Master) 25. Ström, Pernilla: Hotell med ambitionsnivå. Strategier och betydelser i hotellinredningsdesign. (Master) 26. Konvicka, Anna: Törnutdragaren och gycklaren i Tingstäde kyrka – Två motsatser i blickfång. En ikonologisk och receptionsestetisk studie. (Mag) 27. Berry, Gustav: Det iögonfallande landskapets natur och kultur: formeringen av

Upload: vunhan

Post on 20-May-2019

240 views

Category:

Documents


0 download

Report

 • Download
Facebook Twitter E-Mail LinkedIn Pinterest

TRANSCRIPT

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (3)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015

01. Bomark, David: Identitet och motstånd: Normbrott inom hiphop. (Kand) 02. Hallén, Lovisa: SITE VISIT – Stereotyper i en relationell kontext. (Kand) 03. Landefjord, Love: Google Earth Art – plats-orienterad konst i virtuell kontext.

(Kand) 04. Helenius, Mia: Taylorismen och arkitekturen – Ford Motor Company i Frihamnen

och General Motors i Södra Hammarbyhamnen. (Kand) 05. Liljekvist, Martin: Otukt mot naturen: En queeranalys av historieskrivningen om

Carl von Platen. (Kand) 06. Westfelt, Miranda: Byggemenskaper och bostadsideal – Utsagor om en alternativ

byggprocess och den hållbara livsstilens arkitektur. (Kand) 07. Hedström, Eleonore: Klädd och avklädd – En komparativ genusanalys om hur

den visuella framställningen av manligt och kvinnligt har förändrats inom James Bondgenren. (Kand)

08. Sánchez Mata, María Gema: Who are you? – Deciphering the construction of gender stereotype in three billboard images from the turn of the 19th C. (Kand)

09. Vasseur, Lovisa: This will look nice framed. En betraktelse över graffitins rumslighet: från staden till konstmässan. (Kand)

10. Wistrand, Johanna: Magin i rummet – En rumsteoretisk analys av tre installationsverk av Laura Lima. (Kand)

11. Bodelson Lönn, Carina: ”Zon Moderna – Olle Bærtling – en modern klassiker” – En undersökning av ett konstpedagogiskt projekt på Moderna Museet sett ur ett kreativitetsperspektiv. (Kand)

12. Lundin, Marika: Konst i det offentliga rummet – Hammarby Sjöstad. (Kand) 13. Gerholm, Lisa: Stuckatur som brottyta. Värden, villkor och positioner under en

restaurering i Stockholm 2014. (Kand) 14. Kateb, Alexander: Institutionell identitet och queer konfrontation – En studie av

Leopold Museum och dess utställning Nude men from 1800 to the present day. (Kand)

15. Rubinova, Sandra: ”Fighting back by looking good” – om identitetsskapande strategier i sydafrikanskt porträttfotografi och i museipraktiker. (Kand)

16. Persson, Sophia: Getting things done for Satan – Linnéa Sjöbergs performativa projekt och dess politiska ståndpunkter. (Kand)

17. Sjöström, Maria: St. Sebastians Frigörelse – hom*osexuella begär från renässans till nutid. (Kand)

18. Söderqvist, Alice: Magiciens de la Terre – om etnocentrism i utställningsrummet. (Kand)

19. Eklöf, Jesper: Romantiskt sublima aspekter hos barockkonstnären Salvator Rosa. (Kand)

20. Börje, Sara: Den virtuella kuben. (Kand) 21. Timonen, Ilkka: Timmerflottning mot strömmen – Olika iscensättningar av ett

arbete. (Kand) 22. Jorborg, Julius: Den hägrande naturen – En metateoretisk undersökning av

konstens förhållande till imitation. (Kand) 23. Amin, Awästa: Perceptionsanalys av Monument för III internationalen. (Kand) 24. Nersesyan, Lilit: Samlande, samlingar, samlare: Varufetischismens roll inom 3S

och kulturarvsskapandet. (Master) 25. Ström, Pernilla: Hotell med ambitionsnivå. Strategier och betydelser i

hotellinredningsdesign. (Master) 26. Konvicka, Anna: Törnutdragaren och gycklaren i Tingstäde kyrka – Två

motsatser i blickfång. En ikonologisk och receptionsestetisk studie. (Mag)

27. Berry, Gustav: Det iögonfallande landskapets natur och kultur: formeringen av

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (4)

natur- och kulturmiljövårdens landskapssyn under 1900- talet. (Master) 28. Henriques, Susanne: Vart tog textilkonsten vägen? En studie av en textilateljé

under Märta Måås-Fjetterströms ABs regi mellan 1966 och 1975. (Master) 29. Röjgård, Hugo: Vad menas egentligen med gatukonst? – En diskursanalys av fyra

tidningsmedier. (Master) 30. Mörkfors, Gunnel: MÄSTER JOHAN LARSSON WIMMER – Identifieringen av en

bildhuggare och dennes verksamhet. (Mag) 31. Claesson, Kerstin: När porträttet på staffliet fick liv – fyra tidigmoderna

självporträtt. (Kand) 32. Wedin, Kelly: I N F I N I T U M – En undersökning av oändligheten utifrån verk av

Yayoi Kusama, Stanley Kubrick och Tatsuo Miyajima. (Kand) 33. Ståhl Sahlin, Josefin: Maskulina konstruktioner – En komparativ analys av

Edvard Munchs och Egon Schieles avbildningar av män. (Kand) 34. Ekström, Matilda: När Samtid Möter Dåtid – Historia som Curatoriellt Verktyg.

(Master) 35. Andréhn Bärtås, Cuno: Avsikt och tolkning – En komparativ analys av samtida

konstutställningar. (Kand) 36. Beuwertz, Paula: ”Flickan” – kvinna och motivlackerare i ett mansdominerat

yrke. (Mag) 37. Boonyiam Demir, Patricia: Inredningsmedia. En diskursanalys om de

samhälleliga normer och ideal inredningsmedia genererar och upprätthåller. (Kand)

38. Janerås, Anna: Hysteriska tecken – en semiotisk analys av hysteri i konst. (Kand) 39. Lönngren, Sanna: Allmogemåleri i Hälsingegården Pallars – Bild- och

kontextanalys av väggmåleri i gårdens sängstuga. (Kand) 40. Reichenberg, Christoffer: Den digitala konstvärlden – Digital konst, teknik och

det institutionella konstbegreppet. (Kand) 41. Strömberg, Clara: Giovanni Pietro Bellori och 1600-talets ambivalenta konstvärld

– En litteraturstudie av Belloris konstnärsbiografier om Annibale Carracci och Michelangelo Merisi da Caravaggio. (Kand)

42. Pettersson, Jenny: Konsten att äga sin kropp: En receptionsteoretisk analys av kvinnlig nakenhet. (Kand)

43. Gonzalez, Felicia: Genren gatufotografi och utställningen The 0ther Camera på Etnografiska museet. En analys ur ett maktkritiskt perspektiv. (Kand)

44. Schöning, Amy: Selfie – En analys av selfien som verktyg för identitetsskapande. (Kand)

45. Allvin, Karin: Lustarnas trädgård – en plats där abjektion gror. En studie av Hieronymus Boschs verk utifrån Julia Kristevas teori om abjektion. (Kand)

46. Eriksson, Linn: Bilder av klädställningar: En undersökning av tagasodevikskärmen i förhållande till ”Vems ärmar?”-begreppet. (Kand)

47. Scelovic, Vojislav: Det surrealistiska rummet: En semiotisk analys av tre filmer. (Kand)

48. Campbell-Westlind, Helena: Bradamante och Fiordispina möter Bacchus och Ariadne – En performativ analys av två målningar tillskrivna Guido Reni. (Kand)

49. Pinto-Guillaume, Ezequiel: Beyond linear explanation – A theoretical study of definitions, concepts and discourses about the Sami people’s cultural heritage in Sweden. (Master)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (5)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål – En analys av Sveriges argumentation kring repatriering och återlämning av föremål av kulturellt värde angående ärendet hövding G‘psgoloxs totempåle från Etnografiska museet. (Kand) 02. Wilson, Torbjörn: Normbrytande performativ i Barock och samtid – En komparativ analys av Artemisia Gentileschis Judit halshugger Holofernes och Sigalit Landaus Barbed Hula. (Kand) 03. Calmfors, Helena: STREETSTYLE-BILDER I ETT NYTT MEDIUM. En kvalitativ undersökning av streetstyle-bloggarna The Sartorialist och JAK&JIL. (Kand) 04. Dahlström, Sara: BECOMING CLEAN. En studie av David LaChapelles porträttserie. (Kand) 05. Kalén, Isabella: Att appropriera det förflutna – antika referenser i samtidskonsten. (Kand) 06. Appelsved, Emelie: Prada Marfa. Om platsspecificitet, politik och höjda ögonbryn i Texas öken. (Kand) 07. Sipilä, Varpu: Why Surrealism? – A study of advertisem*nts inspired by the styles of Salvador Dalí and René Magritte. (Kand) 08. Eriksson, Johanna: Förnyelsen av ett flerbostadshus från miljonprogrammet – en komparativ undersökning av nu och då. (Kand) 09. Granberg, Maja: Relationen mellan plats och arkitektur. En fenomenologisk analys. (Kand) 10. Jarl, Elena: Afrikanska eller Västerländska Mästerverk? En narrativ och postkolonial undersökning av utställningskonceptet i Världskulturmuseernas utställning Afrikanska mästerverk, Stockholm, 2013– 2014. (Kand) 11. Ekdahl, Ingemar: En formvärld i fothöjd – om hörnblad i svenska medeltidskyrkor. (Kand) 12. Mattsson, Klara: Alphonse Mucha och Sarah Bernhardt. En semiotisk analys av Muchas reklamaffischer för ’Théâtre de la Renaissance’. (Kand) 13. Sallnäs, Kristina: Myterna bakom höga marknadspriser för konst. (Kand) 14. Mårland, Charlotte: PROVRUM – en privat sfär i det offentliga rummet. (Kand) 15. Lindström, Eva: Konst i statens rum. Om konsten i tre länsresidens. (Kand) 16. Möttus, Haidy: Konst från Lombok? En undersökning av autenticitet och proveniens. (Kand) 17. Sandström, Jannicke: Porträttsamlingen i Gustav III:s runda salong. En upplevelse utöver det vanliga. (Kand) 18. Farid, Jasmin: Frank vs Aalto. Ett möte mellan Josef Franks och Alvar Aaltos villa-arkitektur. (Kand)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (6)

19. Hansson Danared, Inger: Det performativa – en spegling av individ och samhälle i konstnärliga artefakter och deras kontext En intervjustudie med fem samtida konstnärer. (Kand) 20. Bergqvist, Sven-Runo: Albin Amelins och Sven Erixsons politiska bildkonst. (Kand) 21. Cerda, Sandrina: Hilma af Klint – Abstrakt pionjär eller Moderna Museets dragplåster? Ett kritiskt studium av marknadsföringen av utställningen Abstrakt pionjär. (Kand) 22. Taavoniku, Maria: ”Verket förtydligas, men splittras samtidigt. Verket får en ’själ’, men förlorar delvis sin ’kropp’.” – En studie av två delar i konstnären Sara Jordenös Personaprojektet. (Kand) 23. Jansson Rogström, Jenny: Genus- och identitetskonstruktioner i tre samtida verk av Daniel Richter. (Kand) 24. Rasmussen-Taengh, Evelina: Identitet, Konst & Kritik – En fördjupning i Marianne Lindberg De Geers självporträtt. (Kand) 25. Björner, Cecilia: Moderskap som begrepp och visuellt tecken. En studie i hur Mary Cassatt och Lena Cronqvist har visualiserat begreppet moderskap i varsitt konstverk. (Kand) 26. Gustafsson, Frida: Picasso möter Duchamp – En narratologisk undersökning av performativitet, positionering och värdering i Moderna Museets katalogtexter. (Kand) 27. Nilsson, Simon: I Am, Sir, Your Obedient Servant – sexualitet, makt och maskulinitet i Henrik Olesens konst. (Kand) 28. Kitzler Hallqvist, Isabel: Seendets makt och blickens betydelse – en studie kring betraktande och självrepresentation, med utgångspunkt i selfies. (Kand) 29. Tuomaala, Outi: INTERNATIONALIZATION OF CONTEMPORARY ART. Case studies of three Finnish artists who have exhibited in Sweden. (Kand) 30. Ganneby, Frans: Skyskrapan och Söderkaraktären: Om idéerna till höghuset vid Medborgarplatsen. (Kand) 31. Dimholt, Anneli: Prinsessan Margarita – konsten att blåsa liv i en flicka. (Kand) 32. Gustafsson, Sofie: Det utochinvända hemmet – En genusanalys av Rachel Whitereads konstverk House. (Kand) 33. Mikaelsdotter Lundberg, Hanna: Axel Einar Hjorth på Stockholmsutställningen 1930 – en studie av ett vardagsrum. (Kand) 34. Hammar, Madeleine: Appropriation av sakrala motiv – Om Damien Hirsts användning av motivet guldkalven. (Kand) 35. Malmström, Mona: Hur en tunn väv kan skapa mening i en outsäglig tomhet. (Kand) 36. Feher, Marianna: Flyktlinjer från verkligheten – En analys av Philippe Parrenos utställning Anywhere, Anywhere Out of the World. (Kand)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (7)

37. Hamdahl, Erik: Idealismen i Richard Berghs naturuppfattning. (Kand) 38. Berggren, Marie: Moderna kön? En undersökning av genuskonstruktioner i marknadsföringen av fem utställningar vid Moderna Museet. (Kand) 39. Björklund, Leni: VEM OCH VAD BESTÄMMER? Offentlig-Privat-Samverkan (OPS) och den konstnärliga gestaltningen av nya Karolinska sjukhuset i Solna. (Kand) 40. Roos, Eva: Öyvind Fahlströms Monopolverk – Spel med motsatser. (Kand) 41. Eichhorn, Ellinor: Josef Frank – Samtidens syn på den personliga smakens försvarare. (Kand) 42. Bäcklund, Ellinor: Att uppleva konst En receptionsanalys av taktila konstverk. (Kand) 43. Korpskog, Adam: Vissnande verklighet: maskulina och feminina markörer i Axel Törnemans sena konstnärskap. (Master) 44. Chaklie, Sanella: High Line – En arkitektonisk undersökning av rörelse och skådespel. (Kand) 45. Ekstrand, Tommy: STOCKHOLMS BYGGANDE OCH INTRESSEGRUPPER. Nutidens och framtidens stadsplanering. (Kand) 46. Borg, Robin: Estrid Ericson en kvinnlig formgivare – En fältteoretisk undersökning. (Kand) 47. Tetteris, Karin: The embodiment of victory – Heritagisation of war trophies in early modern Sweden. (Master) 48. Malone, Sheena: Exhibiting the Hidden- Uncovering the Curatorial in the exhibition “Secret Societies”. (Master) 49. Bengtsson, Annelie: Stilleben, självporträtt och sarnporträtt som provocerar – En semiotisk och narrativstudie av betraktarpositionen i nio konstverk av Nathalia Edenmont. (Kand) 50. Lennartsson, Julia: Kulturell världsklass – en kritisk ideologianalys av fyra kulturpolitiska visionsdokument. (Master) 51. Rosengren, Helena: Från stadsplanefråga till kulturvårdsfråga: en diskursiv analys av hur Gamla stans historiska miljöer omvärderades. (Master) 52. Eskevik, Aase: THE STAVE CHURCH AS A MEDIUM FOR THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE. How to safeguard the traditional handcraft through architectural conservation. (Master) 53. Bergman, Leo: Färg och gestik i Sankta Anna-altarskåpet från Skånela kyrka i Uppsala Domkyrka. (Kand) 54. Weibull, Christian: Öyvind Fahlström och den tecknade serien – En undersökning av hur Fahlströms konst förhåller sig till seriemediets estetik. (Kand)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (8)

55. Ericsson, Evelina: Conflicting Value Discourses on World Heritage: a Case Study of The Naval City of Karlskrona. (Master) 56. Koskiola, Annina: Mobile solutions and the museum experience. (Master) 57. Sundholm, Henrik: Demokrati och Google Art Project – databasportal eller museum? (Kand) 58. Sveinsdóttir, Brynja: Reading Spaces: Narrative Discourse in Art Exhibitions. (Master) 59. Andersson, Liza: Selfies: Om Konsten Att Undfly Den Objektifierande Blicken. (Kand) 60. Gyllenhammar, Minnie: ILLUSTRERADE DRÖMMAR. Modemagasinet Vogues porträtt av kvinnan och kvinnokroppen. (Kand) 61. von Unge, Christina: Möte med Kokoschka och Montesquiou-Fezensac – Semiotisk bildanalys på Moderna Museet. (Kand) 62. Martin, Lisa: Acts of Remediation: Curating contemporary art in cultural heritage sites. (Master) 63. Jones, Heather: THE STOREFRONT FOR ART AND ARCHITECTURE. Revolutionizing Architecture Exhibitions. (Master) 64. El-Mahmadi, Mayasa: Tre konstverk om Vietnamkriget ur postkolonialt perspektiv. (Kand) 65. Kasvinen, Maija: POWER PLAY: Institutional acknowledgement and cultural hegemony in the case of Ars Fennica. (Master)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2011/2012 01. Berggren, Cecilia: Första, andra, tredje – Om Primaryutställningar på auktionshuset Bukowskis. (Master) 02. Sundström, Hans: Ansgar. En analys av Ansgarskulpturen över Högalidskyrkans västportal. (Mag) 03. Karlsson, Fredrik: Konst som politisk handling, upprättandet av ett motspråk i Anna Odells Okänd kvinna 2009- 349701. (Master) 04. Näsström, Tomas: Strindbergs Fadren – en fotografisk spegel. Motiven bakom motivet. (Kand) 05. Nerlund, Henrik: Stadsliv och separation – en arkitekturhistorisk analys av gatan som stadsplaneelement. (Kand) 06. Eriksson, Jonas: Politisk Opal. Rationell belysning i teori och praktik 1925 – 1939. (Kand) 07. Karavaeva, Natalia: Damien Hirst. Talangfull konstnär eller framgångsrik entreprenör? (Kand) 08. Kasvinen, Maija: TRUE COLORS – A Marxist study about the life and work of Natalia Goncharova. (Kand) 09. Borg, Josefin: Det rationella byggandet: En studie av ett kollektivhus. (Kand) 10. Westerholm, Nina: Betydelseskapande processer i Önningebymuseet – Samspelet mellan en temporär och en fast utställning i ett konst- och kulturmuseum. (Kand)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (9)

11. Wulfner, Sofie: Hur långt kan man gå i konsten? En diskursanalytisk undersökning med utgångspunkt i Elisabet Ohlson Wallins utställning ”Jerusalem”. (Kand) 12. Hallberg Söderström, Siri: Vakttornets paradis – en semiotisk bildtolkning av paradisbilder i tidskriften Vakttornet. (Kand) 13. Stensson, Patrik: Att erövra frihet, två textstrategier i samtida svenskt måleri.(Kand) 14. Sjögren, Molly: Sven-Harrys – Att leva med konsten. (Kand) 15. Böhlin Pihlsgård, Louise: Hötorgscity och Sergels Torg – och synen på det offentliga rummet. (Kand) 16. Nathorst-Böös, Emma: Provocerande propaganda eller informerande affischkonst? En jämförande studie mellan affischer för evenemanget Art of the street och Sture Johannessons affischer till utställningen Underground. (Kand) 17. Oldne, Anna: Den dömda konsten – En undersökning av två dömda konstverk och hur man diskuterar konst i juridiska sammanhang och i media. (Kand) 18. Nordström, Rebecca: Propaganda och smakfostran i Nationalmuseums salar: En analys av propagandautställningen God konst i hem och samlingslokaler (1945). (Kand) 19. Johansson, Tove: GIRLS! GIRLS! GIRLS! Identitet och tonårsflickor i Julia Fullerton-Battens och Julia Peirones fotografier. (Kand) 20. Wrede, Amélie: Smedstorp, Övergripande byggnadsdokumentation av en skånsk borg. (Kand) 21. Petersen, Jens: Muskler hårda som sten: En uppsats om kroppsbyggning och skulpturer. (Kand) 22. Johansson, Emma: KONST OCH EKOLOGI I SAMSPEL – En komparativ analys av fyra verk. (Kand) 23. Lundin, Sofia: Den nakna sanningen. En komparativ studie av Lucian Freuds och Alice Neels konstnärskap utifrån ett kritiskt genusperspektiv. (Kand) 24. Helmbaek Tirén, Svante: Erik Hugo Tryggelin: Formgivare i historicismens tankevärld. (Kand) 25. Hörfors, Carolina Vera: Fuga – Ett resultat av ”Vackrare Vardagsvara”. (Kand) 26. Svedmark, My: Tre offentliga konstverk. En receptionsteoretisk analys. (Kand) 27. Bergh Edenborg, Aurora: BORTOM KROPPENS GRÄNSER – En receptionsestetisk tolkning av några av Francesca Woodmans fotografiska verk. (Kand) 28. Korkiakoski, Julia: Malmös nya identitetsmarkör. En analys av stadsdelen Västra hamnen. (Kand) 29. Birath, Katarina: Skildringar av och synen på prostitution och sexualitet i Japan under 1983-1985 - En analys av Nobuyoshi Arakis konstnärskap med utgångspunkt ur fotoboken Tokyo Lucky Hole. (Kand) 30. Hogg, Mathilda: Makt och motstånd. Gatukonstens diskurser i det offentliga rummet. (Kand) 31. Fahlvik, Ludvig: Att tygla ett sekelskifte – hästen i det svenska sekelskiftets bildkultur ur ett marxistiskt ideologikritiskt perspektiv. (Kand) 32. Lundell, Henrik: Gipskopior på Nationalmuseum – Om kopians kommunikativa kraft. (Kand) 33. Virta, Paulina: Den Brasilianska Modernismen – Är den brasilianska modernismen en estetisk kolonialisering? (Kand) 34. Björkman, Ellen: Utställningsrummet ur ett besökarperspektiv. En studie av utställningsrummet i Klara Lidén-utställningen på Moderna Museet. (Kand) 35. Pihl, Fredrik: Hotellet i Göteborgs Centralposthus – Om processer som konstruerar bilder, berättelser och egenskaper. (Kand) 36. Freud, Eleanor: Jiddisch– ett gemensamt kulturarv? Undersökning av Minoritetsspråkskommitténs arbete angående Jiddisch. (Mag)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (10)

37. From, Kaisa: Marginalisering – av stadsplanedirektör Albert Lilienberg och 1928 års generalplan för centrala Stockholm. (Master) 38. Ussing, Kalinka: Joseph Beuys – Social skulptur för en hållbar utveckling. (Mag) 39. Olsson, Amanda: Stadsmiljön är allas egendom – Hur Stockholms klotterpolicy och nolltolerans inkorporeras i gatukonsten. (Master) 40. Wästberg, Inger: Svensk smyckekonst 1990-2012. (Master) 41. Lindberg, Marie: A Search for Meaning. Cy Twombly – A Poet in Paint. (Master) 42. Håkansson, Elin G: Trädgården som samhällets räddning: Estetik, politik och kvinnans roll i fyra av Rudolf Abelins böcker 1902-1907. (Master) 43. Womack, Anna: Nationellt och smakfullt. Omvärderingen av den gustavianska stilen och lanseringen av Georg Haupt som estetiskt ideal – idé och praktik 1890-1920. (Mag) 44. Ullman, Elin: Konstig makt: En inblick i hur impressionister och kontemporära konstnärer har opponerat sig mot konstvärldens maktförhållanden. (Kand) 45. Berglund, Frida: Samtidskonsten och gatukonsten – En flerfallstudie av Stockholm stads samtida konsthallar och Museum. (Kand) 46. Hagel, Caroline: Lena Cronqvist – Genusaspekter på flickors aggressiva lekar. (Kand) 47. Nisser, Eva: Att bygga framtidens katedral, Krigets inverkan på Heinrich Ehmsens konst. (Kand) 48. Paez Dahlström, Pamela: Erotisk konst – Ett dolt kulturarv. (Master) 49. Rönnbäck, Erica: Människa och djur, en performativ tolkning av Linn Fernströms bilder. (Kand) 50. Palmborg, Christer: Den sociala konstruktionen och tidens tand. Richard Bergh och Vilhelm Hammershöi – En spridningssociologisk receptionsstudie. (Kand) 51. Larsson Montan, Gisela: Svenska sängar 1720–1792. En inventering och analys av karaktäristiska drag under tre stilperioder – Senbarocken, Rokokon och Gustavianska stilepoken. (Kand) 52. Cukrowska, Patricia: Att betrakta döden – kroppsliga betraktarpositioner i två samtida memento mori.(Kand) 53. Johansson, Beatrice: Hobo with Bird: Allison Schulniks konst sedd ur ett semiotiskt och intertextuellt perspektiv. (Kand) 54. Lindelöw, Kristina: Blanchs konstsalong. Dess betydelse för utvecklingen av Stockholms konstliv under 1880-talet. (Kand) 55. Olausson, Fredrika: Kerstin Bernhard – människa i bild. (Kand) 56. Fälldin Wiberg, Helena: Helmer Osslunds väg genom porträtten. (Kand) 57. Amlashi B., Nilofar: KONSTENS MAKT – Nazismens visuella propaganda. (Kand) 58. Victor, Kitty: M/S KUNGSHOLM 1953. Några bilder från interiören. (Kand) 59. Isaksson, Jan: Historia och minne. Analys av en riksintressebeskrivnings tre konstituerande element. (Master) 60. Lahtinen, Sara: A Valuable Void. How Melancholic Reminiscence and Grief over a Lost Past Constitutes Part of Cultural Identity. (Master) 61. Ekström, Nelly: Liten församling, många kyrkor – en studie av övertalighetsproblematiken i Lagunda församling. (Master) 62. Vallejos, Susana: Historiska museets vikingautställning – Om ett lokaliserat kulturarv. (Master) 63. Janse, Helga: The importance of heritage – the potential significance of the archaeological site Dmanisi, Georgia, in a national and international context. (Master) 64. Bergstén, Emil: Att ta hand om en miljon kulturarv – Om kulturmiljövården som utvecklingsfaktor i Miljonprogramsförorten. (Master)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (11)

65. Plaszczyk, Patricia: Konsten på museet. En receptionsteroetisk studie av skulpturer på Nationalmusem. (Kand) 66. Ehrenkrona, Alexandra: Den gränsöverskridande kroppens framställning i Mattias Olofssons performancekonst: ett performativt perspektiv. (Kand) 67. Edman, Sofie: Jasminrevolutionen sedd genom den globala konstvärldens lins. En diskursanalytisk studie av Venedigbiennalen 2011 och meningsskapandet kring den Egyptiska identiteten. (Kand) 68. Wettmark, Ellen: Curatorn och kulturpolitiken. (Mag) 69. Kaneblom, Jessica: Jordskepp. En undersökning av dess formspråk. (Kand) 70. Lindberg, Anna: Afrikanska dansmasker. Performance, magi och ”primitiv konst”. (Kand) 71. Dahl, Charlotte: Solskin i den blå stue. Två konstnärspar från Skagen skildrar det kvinnliga rummet. (Kand) 72. Bowallius, Frida: Joel Peter Witkin – ”A sanctification of the sad*stic”. (Kand) 73. Quiñones, Isa Maria: Konst på sjukhus. Fallstudie av konsten på förlossningsavdelningen på Danderyds sjukhus och på palliativa avdelningen på Södertälje sjukhus. (Kand) 74. Lindblad, Jennifer: ENGAGING THROUGH TECHNOLOGY: Exploring Digital Strategies of Art Museums. (Master)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2010/2011 1. Wäreby, Eva: Fritidshusets årsringar. En översikt av fritidshusets arkitektoniska utveckling i Stockholmsområdet, särskilt Tynningö, från 1870-talet fram till 2000-talet. (Kand) 2. Lindgren, Tony: Utställningar och samverkan inom Stockholms konstliv åren 1998, 2008 och i ett framtidsperspektiv. En undersökning med semiotik av tillkomst och respons. (Master) 3. Lindqvist, Katarina: Måste kvinnor fortfarande vara nakna för att få komma in på museerna? En undersökning av könsrepresentationen på fem svenska konstinstitutioner. (Kand) 4. Ljungstedt, Eva: Tyresö Strand – en trädgårdsstad? (Kand) 5. Svensson, Christian: Visuell retorik i stormaktstidens epitafiekonst. Tre fallstudier i den svenska, aristokratiska och humanistiska åminnelsekulturen ur ett betraktarperspektiv. (Kand) 6. Lingeskog, Karolina: I vanitas spår – vanitassymbolernas betydelse och föränderlighet. (Kand) 7. Andersson, Elin: Krigsrov och krigsbyten i Carl Gustaf Wrangels konstsamlingar. (Mag) 8. Linnaeus, Nina: Den estetiska dimensionen i Ellen Keys pedagogiska åskådning. (Kand) 9. Rådberg Håkansson, Cristina: Moderna hotell. Hotellbyggande i Stockholm 1950 -1980. (Kand) 10. Sundin, Greger: For Princes or Maids? Provenance, form and value of serpentine at Skokloster castle. (Mag) 11. Engholm, Nina: Från att ”bli behandlad som en liten dilettant” till 116 440 betraktare – en diskursanalytisk undersökning av meningsproduktionen kring Nils Dardels konstnärskap. (Mag) 12. Edin, Olof: Bonde med veranda. Schweizerarkitekturen som avgränsning – om ett byggnadsskick och levnadssätt bland storbönder i Östjämtland runt år 1900. (Mag) 13. Wingård, Cecilia: Fågelbro - en community i svensk tappning. (Kand)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (12)

14. Stenbeck, Elli: Elis Benckert och Carl Milles 1906-1912. År av gemensamt skapande. (Mag) 15. Ekstrand, Anna Mikaela: Feminism & Style: YOUNG-HAE CHANG HEAVY INDUSTRIES cunniling*s in North Korea (2007) and Jenny Holzer’s Protect Me From What I Want (1982). (Mag) 16. Gradin, Emma: Unveiling the Subject – Art Mediation and Representation. A Case Study on Taswir – Pictorial Mappings of Islam and Modernity. (Kand) 17. Winberg, Sofia: Svensk smyckekonst. En föremålsbaserad analys av konstnärlig utveckling från 1960-talet och 2000-talet i relation till sin samtida kontext. (Kand) 18. Wikman, Tuva: Konstnärens olika roller. Om representation och identitetsskapande i Elisabeth Vigée-Le Bruns självporträtt. (Kand) 19. Hildén, Sara: ”Sålunda klädder”. Karl XII som nationell ikon. (Kand) 20. Lorentzon Stankova, Petra: Contemporary art & preschool children. A research of art pedagogical methods in Moderna Museet. (Kand) 21. Widgren, Jenny: Vendels kyrka under medeltiden. En undersökning ur historiskt perspektiv med fokus på genus och känslointryck. (Kand) 22. Broman Kjulsten, Susanne: Konst i köpcentrum. En studie av Bromma Blocks. En nyöppnad handelsplats i Stockholm studerad med bakgrund av politiska visioner, varumärkesteorier och genomförda aktiviteter under hösten 2010. (Kand) 23. Doeser, Setske: Nils Kreugers ”Förstamajbild”. Från omslagsbild till ikon. (Kand) 24. Ohlsson, Maria: Rörelse i konsten och det vidgade konstbegreppet. (Kand) 25. Ekstrand, Kyong: Chun Kyung Ja. Analys av kritiken mot en koreansk konstnärs måleri under den tidigare perioden av hennes verksamhet. (Kand) 26. Staaf, Karolin: Frank Gehry vs. barocken. En studie av Frank Gehrys konstnärskap utifrån ett neobarockt perspektiv. (Kand) 27. Juhl, Johanna: Peredvizjniki. ”De heliga sextiotalisterna” inom ryskt 1800-tals måleri. (Kand) 28. Ekman, Jan: Pettibons piktur. Raymond Pettibons bruk av text i bilden. (Kand) 29. Wärnhjelm, Helena: Att bevara och utveckla. En analys av Gamla riksarkivets förnyande. (Kand) 30. Larsdotter, Hanna: Marianne Richter i en samtida kontext. MR MMF AB. Naturen i abstrakt form. (Kand) 31. Swahn, Alexander: Gula Villan. Ett bortglömt kulturarv? (Kand) 32. Montalvo, Ann-Christine: Några inspirationskällor till Carl Fredrik Adelcrantz arkitektur. (Kand) 33. Malmström, Sanna: Kan Hälsingegårdarna bli Sveriges nästa världsarv? En kvalitativ studie av hälsingegårdarnas nominering till Unescos världsarvslista. (Kand) 34. Korpskog, Adam: ”Fri och ensam” – En dekontextualiserad studie av två outforskade aspekter i Tora Vega Holmströms konstnärskap. (Kand) 35. Haaraoja, Tarinja: Hunden och människan – Elliott Erwitts fotografier och deras relation till porträttkonst. (Kand) 36. Andersson, Sofia: The Chancellor Seguier on Horseback med ett hiphop-följe – ett samtida härskarporträtt av Kehinde Wiley. (Kand) 37. Wörman, Hanna: Den platsspecifika installationen och dess mobila ursprung. (Kand) 38. Borg Kauppi, Liselotte: Anders Göstafsson och Ambrosius Hedengrahn – två konstnärer i Karl XI:s tid. Analys av två barockkonstnärer och hur deras bilder av Karl XI möts i kyrkorummet. (Mag)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (13)

39. Appelgren, Therése: Kulturkonservativ eller postmodernist? Hur ideologiska är konstkritikerna? (Kand) 40. Åhlund, Anna: ARTIST CLOTHING. Konst som mode eller mode som konst? (Kand) 41. Alvarez Nordström, Emilia: The Process of Interpretation of ”eat, eat, eat” Part 1 by Astrid Svangren. (Kand) 42. Hall, Hedvig – Vi arbetar alltid så nära varandra utan att veta om det – studie i Karin Mamma Anderssons och Jockum Nordströms bildvärld. (Kand) 43. Weiss, Fredrik: Arbetare i strejk. Bilden av arbetaren i borgerlig och socialistisk press 1879 -1900. (Mag) 44. Marinus Jensen, Lene: Sensing Space. En undersökning av perception och rum utifrån et verk

av Olafur Eliasson. (Kand) 45. Bergman, Linda: Christer Strömholm – analys av fyra färgpolaroider. (Kand) 46. Wahrgren, Amanda: Pehr Hilleström d.ä. – en analys av konsthistorieskrivningens produktion

av värde. (Kand) 47. Fahlén, Emily: UTSTÄLLNINGSRUMMET OCH KONSTPEDAGOGIKEN. En undersökning om socialt producerad rumslighet. (Kand) 48. Berg Rhodin, Emmeli: Konsthändelsen i texten. Ett konstkritiskt utsnitt 2011. (Kand) 49. Dybeck, Karin: Tatueringar – Historia, teknik och samtida trender. (Kand) 50. Johansson, Caroline: Den fotografiska bilden – i pixlar eller print. En uppsats om skillnader i kontext och tolkning av fotografier på internet och i utställningsrummet. (Kand) 51. Etemad Conradsson, Emma: Den vita kuben – den nya golfrundan. (Kand) 52. Bjurestam, Eric: INFLUERAD ARKITEKTUR – Sankt Eriksområdet och Tjugotalet. (Kand) 53. Nilsdotter Basili, Pia-Lotta: Subjektet och tre aktanta videoverk – om utformning, presentation och interaktion.(Kand) 54. Arvidsson, Malin: Funktion och relation - En studie om begrepp inom heminredning mellan 1950- och 1990-talet. (Kand) 55. Rydberg, Manda: Murakami Versailles. En studie av mötet mellan Takashi Murakamis

konstverk och slottet i Versailles. (Kand) 56. Carlén, Emelie: Nittiotalets förändrade ideal – En undersökning om heroin chics betydelse i samhället. (Kand) 57. Gräslund, Pia: Richard Avedon – En jämförande analys av Avedons porträtt ur In the American West och hans porträtt av celebriteter och societeten. (Kand) 58. Ericsson, Evelina: Skivhusen i Bredäng – en analys av kulturhistoriska värden och hållbarhet. (Kand) 59. Stenstrand, Sandra: Norman Rockwell – omvärderad vid millenniumskiftet. (Kand)60. Olsson, Hedvig: Matfotografi med konstreferenser – En studie av magasinet Gourmets

fotografier och konsthistoriska konnotationer. (Kand) 61. Jönsson, Anna-Lena: Betraktande av porträtt av Nancy Astor. (Kand)

62. Müller, Sally: Stickgraffiti - en kvalitativ studie av tre konstprojekt och deras samband med crafitivsm. (Kand) 63. Gunmar, Barbro: Johan Laurentz byggnadsminnen. (Master)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (14)

64. Sandelin, Agneta: With Pride or Prejudice? Polynesian tattoo practice, in old and modern times – changes and Reasons. (Master) 65. Anjefelt, Monica: Bits and Bodies. Sensation and Hysteria as Possibilities in Digital Remediation. (Master) 66. Goska, Anne Catrine: Defying Definition: Conceptions of Artists’ Books. (Master) 67. Wilhelmsson, Hanna: Våtmarkens roll i 1800-talets jordbruk. En detaljerad kartanalys gällande några våtmarker på Norra Öland. (Mag) 68. Hjertberg, Johan: RIKSINTRESSANT SKÖNHET – en studie av det legitimerade kulturarvets estetiska motivgrunder. (Mag) 69. Vaena, Magnus: Museums on the web – New media strategies and the management of digital collections. (Mag) 70. Bounds, Renae: Coagulating Culture: A study of the establishment of blood donor heritage through secular ritual Processes. (Master) 71. Sjöström, Lars: The Architectural Heritage of Caral-Supe. The Nasca and Moche civilizations practise of a cultural heritage from the first civilization in the Americas. (Master) 72. Lanemo, Emy: Berättelser eller linjer? En studie av den geografiska avgränsningen av riksintressen för kultmiljövård. (Master) 73. Vasilantonakis, Stelios: Guldet innanför ramen och dess historia från gudomlig till galen. (Kand) 74. Björkman, Charlotte: Lappawinsoe Tichcohan Gustaf Hesselius. En studie i postkolonial

identitet. (Mag) 75. Grundell, Vendela: Digital destabilizing – distance and embodiment in the collage film Periscope. (Mag) 76. Westerström, Erland: Handens spår: En jämförande studie mellan östasiatisk kalligrafi och tre verk av RuneHagberg. (Kand) 77. Bornold, Lovisa: Skulpturer och ljudvågor i stadsrummet – en undersökning av samtida

offentlig konst i Stockholm.(Kand) 78. Crane, Stephanie: Konst på sjukhus – en studie av konsten i entréhallen på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. (Kand) 79. Åkesson, Ida: TIDEN I KONSTEN. En analys av Linn Fernströms verk. (Kand) 80. Svanelid, Oscar: Nathalie Djurbergs trollkonst – sagan om de två planen. (Kand)

81. Dahrén, Lena: Var det någon skillnad? – Studie av konfessionella skillnader och likheter i klädedräkten avspeglad i representativa kvinnoporträtt från Europeiska kunga- och furstefamiljer under perioden 1540-1590. (Kand) 82. Hjertén, Julia: Män i Lena Cronqvists konst – Bildtolkningar. (Kand) 83. Hessler, Stefanie: MEET ME HALFWAY - Virtual Encounters in Digital Performance Art and the Implications for Conceptions of Identity . (Master) 84. Lacroix, Anabelle: Defocusing from the Screen: Dynamics of Representational Spaces in Lauri Astala’s A Propos of Seeing (2008) and Dominic Redfern Stonewall (2009). (Master) 85. López, Gabriela: Curatorn i Sverige. En diskurs i uppbyggnad. (Master) 86. Suoyrjö, Elina: THE F WORD. On gender and feminisms in artistic and curatorial practices. (Master)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (15)

87. Ed Larsen, Sofia: 'Americans will always fight for liberty'. Analyser av amerikanska propagandaaffischer från andra världskriget. (Kand) UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2009/2010 1. Öhman, Karin: Medeltida arkitektur i kulturens övärld – en studie av de romanska kyrkorna på Mälaröarna. (Kand) 2. Lédel, Yvonne: Lunds domkyrka, kryptan och kolonnskulpturerna. Ytterligare en teori. (Master) 3. Svensson, Annika: Tecken i tiden. En semiotisk tolkning av El Grecos måleri. (Kand) 4. Olsson, Ann-Catrin: Minnen och vardagligheter – tidsnivåer i ljud och bild i filmer av Gunvor Nelson. (Kand) 5. Hagberg, David: Jean-Léon Gérômes ”Corinthe”. (Kand) 6. Sjöberg, Laura: När bild blir ord. Om perception och tolkning av bilder. (Mag) 7. Vaattovaara, Irina: Det förtätade Lilla Frösunda. Frågor om förnyelse och bevarande i 2000-talets Solna. (Kand) 8. Ekstrand, Anna Mikaela: Jean Delville: L’Ecole de Platon (en samtidsstudie). (Kand) 9. Hillman, Bo: Det dubbla avantgardet. Textilkonstnärer på 1970-talets politiska konstscen. (Kand) 10. Petré, Margareta: The Window as an Icon. A Hermeneutic Research about the Windows of Mary in Linkoping Cathedral. (Master) 11. Ekström, Agneta: “Offentligen och med ordets makt”. Två publika konstarrangemang i Göteborg 1869. (Master) 12. Rudberg, Kristin: Kvinnan i/som konstverket. Genusrelationer i tre porträtt av Alexander Roslin. (Mag) 13. Fahlström, Emma: Att tolka tecken, att tolka tolkningar – En undersökning kring dokumentationen av Yoko Onos Cut Piece. (Mag) 14. Adrem, Hanna: Ryttarporträtt i den karolinska medaljhistorien. Om konsten att presentera sig till häst. (Kand) 15. Smedberg, Sofi: Sociala roller, kroppar och kön i serieteckningar av Malin Biller. En analys av sex verk från utställningen ”kvinnor tecknar serier – långt från inrutat”. (Kand) 16. Piroska, Mona: Gregorii Mässa. En studie av ett medeltida motiv. (Kand) 17. Ferrigan, Heather: Lewis Carrolls ”Alice in Wonderland”. Illustrerad och tolkad av John Tenniel och Ralph Steadman. (Kand)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (16)

18. Langert-Gidén, Freja: Tar auktionshusen över galleriernas mark? Ett studium av den förändrade marknaden för samtidskonst. (Kand) 19. Andersson, Anita: Valåsens herrgårdspark eller Hack i häl på Linnerhielm. (Master) 20. Sedvall, Sofie: Den svenska gatukonsten – ur ett kvinnligt perspektiv. (Kand) 21. Svedberg, Alexander: Tema: Diskussion. En estetisk, socioekonomisk och historisk analys av Lilith Performance Studio. (Kand) 22. Iwersen, Jasmine: Vårsalongen då och nu: en jämförande analys. (Kand) 23. Nilsson, Sofia: Kollektivhus och Servicehus – bostadsformer som medel för jämställdhet. (Kand) 24. Högberg, Pernilla: Fältöverstens centrum – byggt enligt tidens ideal? (Kand) 25. Karlsson, Linda: Art – goes clubbing. (Kand) 26. Arvisto, Atsuko: Varför tror du att hon är geisha? En undersökning om presentation och mottagande av japansk subkultur som avspeglade sig i utställningen Kimono Fusion i Stockholm 2009. (Kand) 27. Olsson, Amanda: Modets kroppar. Fyra svenska modeillustratörer. (Kand) 28. Parmacek, Aurora: Bilder på våra väggar, en fallstudie om vad vi väljer och varför. (Kand) 29. Setterberg, Cathrine: Vilhelm Hammershøi – mellan upplösning och konkretion. (Kand) 30. Jafar, Sofi: Till Orientalismen – En studie av två resor till Egypten utifrån ett postkolonialt perspektiv. (Kand) 31. Radford, Anna: Klassicismens sublimitet. En undersökning av det monumentala uttryckt i arkitekturen 1750-1840. (Kand) 32. Schlaug, Mikael: Carnegie Art Award – en kvalitativ undersökning. (Kand) 33. Guerrero, Claudia: Banksy. Konsten varumärkesstrateg – En studie om konst som varumärke. (Kand) 34. Platzgummer, Mélanie: Graal. En undersökning av estetiska och ekonomiska värdegrunder inom handel med graalglas. (Kand) 35. Söderhäll, Maja: Vem äger rätten att undersöka samhället? Konstnären kontra journalisten – med utgångspunkt i Anna Odells verk Okänd, kvinna 2009-349701. (Kand) 36. Mokos, Imola: Lenke Rothman – om konsten att sy en kulturklänning. (Kand)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (17)

37. Rossholm, Elisa: Humorns egenart. Svensk skämtbild i Söndags-Nisse och Kasper 1870-1900. (Mag) 38. Abrahamsen, Kirsti: Fyra svarta gentlemän genom det hybrida ögat. En tolkning av engelska 1700-talsporträtt. (Kand) 39. Hjertberg, Johan: Lagstiftad skönhet. Abstrakta värden i stadsrummet. (Kand) 40. Sand, Ulf: Nationalmuseum som Carl Larssons hov. Sprängningen av helheten. (Master) 41. Hernandez, Beatrice: Konst och Media: Anna Odells videoprojekt ”Unknown, woman 2009-34970” i media. (Kand) 42. Jamatipour, Hamrae: Solkungen och Kung Billy – En komparativ studie av två kungaporträtt från 1600-talets Europa. (Kand) 43. Daun, Aram: Köttets metamorfos. (Kand) 44. Dagh, Clara: Människan i landskapet. En komparativ analys av Caspar David Friedrich och Richard Bergh. (Kand) 45. Eriksson, Amanda: Bilden av kvinnan i bilden. Om kvinnoframställningar i 1700-talets porträttkonst. (Kand) 46. Sundberg, Susanne: Estrid och Svenskt Tenn. En berättelse om drivkrafter, affärsidéer och god design. (Kand) 47. Herrlander Lans, Cecilia: Carl Bergsten. Den formskapande arkitekten. (Kand) 48. Bennich, Linn N.: DAD efter Richard in Paris – en analys av ett parafrasverk i genusteoretisk och ekonomisk kontext. (Kand) 49. Söderdahl, Katarina: Människans kamp i valet mellan ont och gott – en tolkning av kalkmålningarna i Gothems kyrka på Gotland. (Kand) 50. Sööder, Catarina: Susanne Tucker – bakom tingens estrader. (Kand) 51. Isaksson, Jan: Flygets byggnader i Sverige 1910-1950. Ett bebyggelsehistoriskt perspektiv. (Mag) 52. Forsander, Helena: Barnet i 1700-talets porträttvärld. En komparativ studie av barnporträtt utförda av fyra europeiska 1700-talskonstnärer. (Kand) 53. Kunnaala, Heidi: En analys av Tove Janssons ”Hur gick det sen?”. (Kand) 54. Svensson, Susanne: Samhällsanda, vaksamhet och tystnad? En studie av mottagandet en grupp exilkonstnärer fick i den svenska konstkritiken under andra världskriget. (Kand)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (18)

55. Tengblad, Johanna: ”Man är väl karl för sin fruntimmershatt” – en komparativ studie om hur konstnärerna Sigrid Hjertén och Nathalie Djurberg bearbetar könsroller i sin konst. (Kand) 56. Abenius, Sigrid: Feministiska strategier inom den svenska textilkonsten. En jämförande studie mellan 70-talet och idag. (Kand) 57. Jonsson, Maria: Skogen ur ett betraktarperspektiv. En receptionsanalys av skogsmotiven i Der Umgang mit Mutter Grün och The Chance Encounter. (Kand) 58. Paez Dahlström, Pamela: Titania i En midsommarnattsdröm. En komparativ analys av fyra målningar och deras förhållande till Shakespeares skrivna ord. (Kand) 59. Frohm, Anna: ”Yamete Oshiri ga Itai” – En semiotisk bildstudie av japansk yaoi-manga. (Kand) 60. Mandaric’, Josefina: Den multifunktionella barocken – de nya stilidealens framsteg och lösningar. (Kand) 61. Guarino Werner, Sarah: Den resonanta kroppens performativitet – en diskussion kring det terapeutiska som performativ konstnärlig strategi utifrån konstnären Lygia Clarks verk ”Structuring the Self”. (Kand) 62. Hannerz Simå, Moa: Lee Lozano på Moderna Museet – om intention och reception. (Kand) 63. Wånggren, Nina: Utställningen som genus, konstverk och maktutövare – en analytisk diskussion om samtida utställningspraktik. (Kand) 64. Lindberg, Hanna: Vad definierar feministisk konst? – en undersökning av fyra konstverk från 1970 till 2000-talet. (Kand) 65. Petryk, Natalie: Konsten att marknadsföra en konstnär. En analys av relationerna mellan masskultur, reklam och konst utifrån Francesco Vezzolis verk ”Greed”. (Kand) 66. Eriksson, Josefin: Identitetsutforskande i digitalt manipulerade fotografier av konstnärerna Kelli Connell och Millee Tibbs. (Kand) 67. Röjgård, Hugo: Den röda stugan och gatukonsten – en kvalitativ studie av två konstverk från olika genrer och deras inverkan på bilden av Sverige. (Kand) 68. Kjellin, Mikaela: Francis Bacons parframställningar – en undersökning av relationen mellan det sexuella och det våldsamma. (Kand) 69. Krzeszowiec, Olga: Gunnel Wåhlstrands konstnärskap genom medias lins – en fallstudie av massmedias påverkan på samtidskonsten. (Kand) 70. Broström, Sara: Modernismen och idén om det autonoma formspråket. Vilken funktion bär det nonfigurativa respektive figurativa i Wassily Kandinskys konst? (Kand)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (19)

71. Axéll, Rune Gunnar: Concordia. Kärlek – Skönhet – Tolerans. Analys av skulpturen i Strasbourgkatedralens södra tvärskepp. (Mag) 72. Gåfvels, Camilla: Konsten i skolan. Om hur två gymnasiekurser berättar olika historier. (Mag) 73. Svensson, Alexandra: Absolut Queer – en paradigmatisk analys av Absolut Colors och Absolut No Label. (Kand) 74. Fürstenberg Danielson, Hanna: Den ”gröna” planen – eller Från staden som hot mot naturen till naturen som hot mot staden. En diskursanalys av ekologiskt hållbar stadsplanering. (Kand) 75. Wallerman, Josefin: Paradisframställning – en ikonografisk analys av Hieronymus Boschs Lustarnas Trädgård och fotoutställningen Föreställningen om Eden. (Kand) 76. Traband, Cicilia: Konst och etik. En jämförande analys av debatten kring Anna Odells Okänd, kvinna 2009-349701. (Kand) 77. Ghebre Tensaye, Nathali: Populärkulturens avarter. Semiotisk bildanalys av Jan Stenmarks collage. (Kand) 78. Zetterberg, Madeleine: Ångkraftverk under omvandling. Modernt upplevelsecentrum i äldre miljö, en jämförande analys av kraftverk i Västerås, Rottweil och London. (Kand) UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2008/2009 1. Cederblad, Malin: Visuell kommunikation. Bild och text i Toulouse-Lautrecs affischer. (Kand) 2. Fritzon, Ulrika: Det fantastiska Paradiset. En omdebatterad skulpturgrupp. (Kand) 3. Waters-Falk, Jennifer: Tolkning av tecken. En analys av Öyvind Fahlströms ”Sitting…". (Kand) 4. Blom, Christoffer: William Kentridge och John Maxwell Coetzee. Två postkoloniala debattörer. (Mag) 5. Sandberg, Leif: Fotografi på väg(g). Fotoutställningar i Sverige 2005-2007. (Kand) 6. Nilsson, Cecilia: Att möta Giacomettis skulptur - skulptur, rum och kropp ur ett fenomenologiskt perspektiv. (Kand) 7. Nordenfalk, Katarina: Aldrig vill jag bli kvinna! Om Dafnemotivet i Helga Henschens liv och konst. (Kand)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (20)

8. Guillory Hedman, Maria: Cistercian Architectural Movements: An Investigation of Evangelistic Standardization as Profiled in Varnhem Monastery Church. (Mag) 9. Lunding, Björn: Tydliga spår från en osynlig man. Om Victor Ringheim, det sena 1800-talets arkitekt vid Stockholms flottstation. (Kand) 10. Friberg, Malin: Bildernas berättelse i ett medeltida manuskript. (Kand) 11. Wennerholm, Erica: En studie av Alice Nordins porträttbyster – med fokus på yrkesroll, realism och rummet. (Kand) 12. Myslinska, Kristina: To Communicate the invisible. Exhibition The Middle Kingdom seen through selected objects and alternative solutions of presentation. (Kand) 13. Jonsson, Emma: Historien om Stigmata – genom konstens ögon. (Kand) 14. Schwartz, Annika: Siri Rathsman. En tidlös modernist. En analys av Siri Rathsmans ställning på det svenska konstfältet. (Kand) 15. Gerdin, Valdemar: Affischkonst och normbrytande utställningar i Sverige kring 1968 utifrån fokus på Sture Johannesson. (Kand) 16. Åhlberg, Cecilia: Fritz von Dardel. Julklappsritningar. (Kand) 17. Burman, Anders: En mer borgerligt kultiverad och rationell typ. Bygge och Bo:s villautställningar 1925 och 1927. (Kand) 18. Häggström, Eivy: Casper, Melchior och Baltasar. Variationer och utveckling inom medeltida bildframställningar av de vise männen/heliga tre kungars uppvaktning av Maria och Jesusbarnet. (Kand) 19. Henrikson, Leif: Milor, hyttor och valsverk. En studie kring Johan Ahlbäcks konstnärskap. (Kand) 20. Borzecka, Izabella: Vit kannibalism. En tematisk analys kring samhörighet och identifikation i tre verk. (Kand) 21. Mörner, Elsa: Moln inom surrealismen – en studie av deras förekomst och betydelse. (Kand) 22. Folkesdotter, Desirée: Den patologiska vetenskapens vardag. En muralmålning i sjukhusmiljö. (Kand) 23. Maxe Engström, Britt: Att gestalta det evigt kvinnliga. Carl Larssons framställning av sin hustru Karin decennierna kring sekelskiftet 1900. (Kand) 24. Sandelin, Agneta: Från pumpa till praktpjäs – eller tvärt om? Den hawaiianska kalebassens sista sekel. (Kand)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (21)

25. Segerstedt, Therese: En studie av ”Via Dolorosa – Lidandets väg”. En fotoutställning om mobbning. (Kand) 26. Tengdahl-Skoug, Hannah: Varför en Verkstad på museet? En konstpedagogisk studie av Verkstan, en av museets funktioner. (Kand) 27. - 28. Hårdänge, Richard: På 1800-talet intet nytt? En jämförande studie i möbelkonst mellan 1800-talets nystilar och deras äldre förlagor. (Kand) 29. Lövehagen Berglund, Marianne: Kvinnligt, manligt, mänskligt. Birgit Ståhl-Nybergs konst i T-banan. (Kand) 30. Fredriksson Holmwall, Eva: En gren af måleriet, med djur som motiv. Hur konstkritiker under andra hälften av 1800-talet i Sverige diskuterade djurmotiv. (Kand) 31. Lindén, Henrik: Från afrikanskt till ”afrikanskt”. Recensioner i dagspress av tre samlingsutställningar med afrikansk samtidskonst i Sverige 1980-2006. (Kand) 32. Renbjer, Gunilla: Droit de suite – hur fungerar följerätten i Sverige och hur påverkas konstmarknaden? (Kand) 33. Sessler, Georg: Kritik av en kritiker – Ulf Linde och fotografi. (Kand) 34. Borgcrantz, Petra: Ivan Aguéli. Orientalist eller oriental – en postkolonial studie (Mag) 35. Nordström, Charlotta: Inte bara vacker. Kropp, femininitet och skönhet i Dante Gabriel Rossettis Lady Lilith. (Mag) 36. Olmos Dusant, Macarena: ”Konst åt folket” – en analys av beteckningens föreställningar och innebörder, utifrån dess historik samt två analysobjekt. (Kand) 37. Pihlgren, Marianne: ”Penmanship”. Fyra svenska officerare tecknar i Italien 1818-1822. (Mag) 38. Landgren, Angelica: Ganymedesmyten under antiken och renässansen. (Kand) 39. Anderson, Rut: Ord och bild. En jämförelse mellan bibeltexter och Ordet som bild. (Kand) 40. Petzell, Sophie: Ecclesia Triumphans. Kyrkfasaderna i Rom från Konstantin den Store till Sixtus IV. (Mag) 41. Brenner, Elisabeth: Historiska förebilder i dagens smycken. En studie av arabisk och europeisk formgivning med konsthistorisk anknytning. (Kand) 42. Dahlbäck, Ingela: Offentlig konst på kommunala demensboenden – bara utsmyckning till för besökande? (Mag)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (22)

43. Anjefelt, Monica: Det optiska omedvetna, eller massans ornament och den rörliga bilden som social hieroglyf. (Kand) 44. Sepp, Caroline: Motiv: Lilla Essingen. En kontextuell studie om hur öns utveckling har skildrats i konsten. (Kand) 45. Ingvarsson, Eskil: Andy Warhol. Från screentryck till filmduk. (Kand) 46. Terenius, Petter: Fru Rubensons händer. Ernst Josephson och en borgerskapshustrus 1880-tal. (Kand) 47. Henriques, Susanne: Sonja Reinfeldt och Marianne Richter. Två konstnärers textila verksamhet med tyngdpunkt på två beställningsverk var. Vad påverkar receptionen av ett konstnärskap? (Kand) 48. Nisimblat Heller, Antge: Konstens framgång och misslyckande. En komparativ studie av Stockholmsutställningarna 1897 respektive 1930. (Master) 49. Laskowska, Monika: Det sociala rummet – från ett folkligt behov utifrån Stockholmsutställningen 1930 till dagens lyxbehov. (Kand) 50. Olofsson, Maria: Paralleller och Överlappningar – En studie av Åsa Jungnelius utställning Ultima Thule & Make It All Up! (Kand) 51. Javits, Alisa: On both sides of the screen: Representation of art works online. (Master) 52. Lundgren, Johan: Gula Förmaket på Skoklosters Slott. Rummet som manifestation. (Master) 53. Kallhed, Jesper: Erik Lundberg som restaureringsarkitekt – motiv och uttryck mellan åren 1926-1969. (Kand) 54. Stenmark, Joel: Bilder av Ulrike Meinhof. (Kand) 55. Alvestam Wahlund, Lotta: Villaportarna i 20-talets Bromma. (Kand) 56. Öhman, Kristina: ”Han som får brödet som jag nu doppar.” Variationer och utveckling inom framställningar av Judas Iskariot i nattvardsavbildningar 1400-1700. (Kand)

Kandidatuppsatser i Konstvetenskap VT2008

Tornberg, Monica "Två tapeter på Svindersvik. En ikonologisk studie av kinesiska motiv". Gåfvels, Camilla "Naturen som förebild. Föreställningar om natur i samtida konsthantverk". Andersson, Bozena "Idealisering och utanförskap. Sergels porträtt av Bellman".

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (23)

Berling Åselius, Ebba "Flykten till Egypten. En ikonografisk studie av ett motiv i den medeltida bildkonsten". Lindgren, Tony "Elliptiska formationer i sent svenskt 1800-talsmåleri – en undersökning av tillämpningar och uttryck". Westin, Jenny "Vem övervakar övervakarna? Bevakning och mental sjukdom som teman i Ann-Sofi Sidéns verk 'It's By Confirming One's Neighbor That One Is Convinced of One's Own Sanity' och 'QM, I think I'll call her Qm'". Summanen Öhgren, Anna-Kaisa "Mönster från flydda tider - Konsten i hemmet enligt Javob von Falke". Brunnberg, Maud "Textilkonstnär Ingegerd Silow. Formgivare inom textil nyttokonst". Ström, Pernilla "Z-island. Köket som konstobjekt och hemmets högteknologiska centrum". Schwieler, Bror "Johan Petter Cumelin 1764-1820. Ett bortglömt konstnärsöde". Dubra, Anna "Män enligt Maria Friberg – en analys utifrån 'Confront me back'". Claesson Wästberg, Inger "Renhetens estetik. En studie av synen på konsthantverk och Nationalmuseums smyckeinköp 1986-2006". Ekström, Agneta "Konst utan bilder. Aftonbladet som borgerlig offentlighet år 1869". Magnusson, Lina "Hur fungerar texten? En analys av två delverk i Sophie Calles Prenez soin de vous". Liljeblad, Fredrik "Retuscheringens estetik. En semiotisk analys av två retuscherade porträtt". Åkerman, Ebba "Swedish Modern. Demokratisk design på världsutställningen i New York 1939". Hallman, Susanne "Maria Miesenberger och intentionalitet. En kritisk analys". Torsson, Mimmi "Tre fontäner i Kungsträdgården. Historik, utformning och funktion". Ullenius, Frida "Textilier med färginspiration från öst och norr – Kaffe Fassett och Raine Navin". Sjöberg, Laura "Kati Nordgren (1912-2002). En presentation. Med undersökning av marginaliserande faktorer för kvinnliga konstnärer 1930-1960". Njord, Marianne "Birgit Broms, porträtt av en konstnär". Östlund, Thérèse "Augustus Earle. "The wandering Artist"- En studie av den frilansande konstnärens möjligheter och begränsningar under västvärldens kolonisation av den Nya världen".

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (24)

Ramel, Marie "I skuggan av Nils Dardel. En studie av Thora och Nils Dardel i egenskap av ett modernistiskt konstnärspar i 1920-talets Paris, med tonvikt på Thora Dardels konstnärskap". Lundberg, Pamela "Begreppet nysurrealism i samtidskonsten. En beskrivande och bildsemiotisk studie". Berggren, Cecilia "Androgynens sällsamma gemenskap - en queerteoretisk läsning av Nils von Dardels motivkrets". Mazzi, Linda "En analys av 'Hornsleth Village Project in Uganda' utifrån relationell estetik och postkoloniala aspekter". Björklund, Mélanie "Användning, kunskap och insikt. Ett tredelat kulturhistoriskt värderingssystem applicerat på Kiruna". Wrede, Gerd "Göteborgskoloristernas syn på Göteborg. En jämförelse mellan verk av Ragnvald Magnusson och Folke Persson". Karlsson, Fredrik "'The image is an act'. Fyra verk av Dan Wolgers, en studie utifrån Nicolas Bourriauds teori om relationell estetik".

Magisteruppsatser i Konstvetenskap VT2008 Andersson, Anita "Karl Axel Pehrson och postmodernismen". Hambraeus, Pernilla "Erik Höglund som 'Revolutionären på Boda' eller glaskonst med bärkraft av måleri och skulptur". Kärkkäinen, Sanna "En offentlig visning varje lördag kl 14 (ur ett patriarkaliskt perspektiv). En analys av offentliga visningar på Stockholmsmuseer ur ett genusperspektiv”. Oftedal, Linnea ”'Arkitektur som bryr sig' En introduktion till arkitektoniska svar på humanitära kriser". Karlsdotter, Katarina "Marie kröning. En undersökning av motivets förutsättningar, orsaker och betydelse under perioden 1050-1300". Pawlowska, Anna "Möten i Konstsalarna. En komparativ studie av det konstpedagogiska programmet i två utställningar på Gävleborgs länsmuseum".

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (25)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2007/2008 1. Warberg, Ulla-Karin: "…hästen äter inte giftigt gräs…" Konsthistorikern, orientalisten och samlaren Fredrik Robert Martins sociala nätverk. (80p) 2. Hedberg, Johanna: Svenska Cirkusbyggnader. När? Var? Hur och Varför? (60p) 3. Kvist, Lotta: Konstprojektet i Lambohov. Ett relationellt konstprojekt. (60p) 4. Lilliestråle, Märtha Angert: Skansens "gröna rum" – en tolkning av trädgården som scenografi. (80p) 5. Pihlgren, Marianne: "Varje krumelur är ett äventyr". Stig Södersten, illustratör och målare. (60p) 6. Mäki, Sofia: Platsbildningar i trädgårdsstaden. Om gestaltningen av de publika rummen i stadsdelarna längs Nockebybanan i västra Stockholm. (60p) 7. Hedberg, Charlotte: Bakgårdarnas kulisser. Om brandmursmålningar i Stockholm under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. (60p) 8. Noonan Alice: Den sargade kroppen. En undersökning av de medeltida lidandekrucifixens förhållande till 1300-talets pestepidemi. (60p) 9. Borg Kauppi, Liselotte: Tre barockkonstnärer i Sverige, och kvinnor var de dessutom. Analys av kvinnliga konstnärers möjligheter i stormaktstidens Sverige (60p) 10. Tinelius,Linda: I en iscensatt värld. Bilder på åldrande kvinnor. En analys av Helena Blomqvists bilder. (60p) 11. Örtenblad, Linda: Högre lärarinneseminariet i Stockholm 1850-1890. En studie av den första offentliga högre bildningsinstitutionen för kvinnor ur ett genus- och konstvetenskapligt perspektiv. (60p) 12. Werlin, Gudrun: Arkitekturen som medicin. Den fysiska vårdmiljön ur ett holistiskt perspektiv. (60p) 13. Blomberg, Björn: Betvingat betraktande – en studie i hur olika maktstrukturer påverkar vårt sätt att förhålla oss till konst. (80p) 14. Karlsson, Isak: Röda Stan i Norrköping. Belysande av ett bostadssocialt byggande i trädgårdsstadsform. (60p)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (26)

15. Lundgren, Karin: Jugendglas från Reijmyre med tonvikt på förlagetecknarna Ellen Meyers och Greta Welanders glas. (60p) 16. Arnheim-Olofsson, Fabian: Folkkonst eller akademi- och skråkonst? En jämförande undersökning. (80p) 17. Jessen, Carolyn: Drottning Ester Ett bibliskt motiv under medeltid och renässans. (60p) 18. Isaksson, Jan: De tidiga ångkraftverken som byggnadstyp. Kontext, aktörer och gestaltning. (60p) 19. Kennedy,Caroline: En trendanalys – vardagsrummet under 1900-talet. (60p) 20. Lindberg, Gunilla: Yrjö Hirns estetiska teorier. Vårt tidlösa behov av konst. (80p) 21. From, Kaisa: Barnstugan. Från småbarnsinstitution till förskola. Samhällsinsatser och arkitektonisk gestaltning under perioden 1944-1966. (60p) 22. Danielsson, Charlotte: "You have arrived to another planet…" A study of Louis and Eva Sparre and their journeys in North Africa. (80p) 23. Lundgren, Johan: Möbelanalys och ikonologi – en studie i konstvetenskapliga metoders tillämpning på möbler. (80p) 24. Koll, Jenny: Analys av Ernst Billgrens målning Diana. (60p) 25. Magnusson, Ulla: Tecken och silhuetter i monumentalt rum. En studie av Birger Hallings väggmålning från 1955 i Västerås stadsbibliotek. (60p) 26. Karlsson, Fredrik: "The image is an act". Fyra verk av Dan Wolgers, en studie utifrån Nicolas Bourriauds teori om relationell estetik. (Kand) 27. Karlsdotter, Katarina: Marie kröning. En undersökning av motivets förutsättningar, orsaker och betydelse under perioden 1050-1300. (80p) 28. Wrede, Gerd: Göteborgskoloristernas syn på Göteborg. En jämförelse mellan verk av Ragnvald Magnusson och Folke Persson. (Kand) 29. Pawlowska, Anna: Möten i Konstsalarna. En komparativ studie av det konstpedagogiska programmet i två utställningar på Länsmuseet Gävleborg. (80p) 30. Björklund, Mélanie: Användning, kunskap och insikt. Ett tredelat kulturhistoriskt värderingssystem applicerat på Kiruna. (60p)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2006/2007 1. Ehlin, Josefina: Fiktiva möten – En undersökning av rumslighet i installationskonst

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (27)

med utgångspunkt i FA+LTK. (60p) 2. Guthof, René: Skrivare och målare i svenska medeltida skråordningar. (80p) 3. Wiberg, Mikael: Olle Hjortzbergs kormålning i Engelbrektskyrkan. En tolkning med utgångspunkt i Baxandalls inferential criticism. (80p) 4. Carlsson, Stina: Artless Perception. En fundering kring subjektivitet, närvaro och perception i betraktandet av två målningar. (80p) 5. Goudaki, Stefie: Språket som mur. En undersökning gällande medvetenheten om det språkliga kommunikationsproblemet mellan konst och ekonomi på Kungliga konsthögskolan och Konstfack. (80p) 6. Larsson, Sylve: Det tidiga oljemåleriet. Studier av material, teknik och utveckling i manuskript från medeltid och renässans. (80p) 7. von Liewen Wistrand, Lotta: Ett bestående minnesmärke över ett förhastat beslu*t. De tre stora debatterna kring riksdagsbyggnaderna. (80p) 8. Seglert, Therése: Studenternas Kungshamra. Ett ungt arkitektkontors svar på en ny byggnadsuppgift. (60p) 9. Sundström, Hans: Stilleben i Carl Larssons bildvärld. (60p) 10. Gripewall, Peter: Fiholm. Renässansslott i förvandling. En studie av hur Axel Oxenstiernas nybyggnation på Fiholm, Jäder sn, Sörmland, förändrats och påverkats av senare tiders brukare. (60p) 11. Holm, Jonas: Bortom Marienbad. En undersökning av förhållandet mellan bildmediet och filmmediet med fokus på Peter Greenaways och Derek Jarmins konstnärskap. (60p) 12. Stenbeck, Elli: Elis Benckert. Villaarkitekturen 1905–1912. (60p) 13. Winberg, Oskar: Om och omkring Guillaume Taraval – från 1701 till 1735. (60p) 14. Rüdeberg, Oscar: Den avbildade pilgrimen. En analys av vallfartsmotiv och attribut i medeltidens konst. (60p) 15. Starklint, Charlotte: Alskogs triumfkors – restaurerings- och bevarandefrågor i gotländska kyrkor. Segern över mörkret. (60p) 16. Nisimblat Heller, Antge: Peter Freudenthals konstnärskap. Filosofi, abstraktion och Kabbala. (80p) 17. Rödén, Ida: En fråga om identitet – en studie av arabisk samtidskonst i ett globaliserat samhälle. (80p)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (28)

18. Grundell, Vendela: Identiteter i förändring. Dokumentär och iscensättning i Loulou Cherinets verk "White Women". (60p) 19. Topelius, Stéfanie: Troll i tiden. En studie över Einar Norelius trollmotiv med utgångspunkt i folktro, saga och sägen. (60p) 20. Stål, Anna-Karin: Från Östeuropa till Öregrund? Om att spåra ett medeltida altarskåp genom historien. (80p) 21. Javits, Alisa: Du, han och tröjan. En analys av affischen från Kaffe Fassetts utställning på Waldemarsudde. (80p) 22. Ivanov, Alida: "…Man hamnar där man ser till att hamna." Unga konstnärers strategier och tankar i konstfältet. (60p) 23. Elofson, Tove: Konst utanför konstens ramar. En studie av tre konstverk uppförda på otillåtna platser. (60p) 24. Joélius, Maria: Har du sett en skrikande himmel? Ett naturfenomen skildrat av två konstnärer. (60p) 25. Norling, Johan: Den allvarsamma leken – graffiti som visuell kommunikation och socialt fenomen. (60p) 26. Ekström, Agneta: Drakduken och Skogstomten. Signe Sohlman och Nanna Bendixson i 1800-talets konstliv. (60p) 27. Warberg, Ulla-Karin: "…den ögats glädje österlandet skänker…" Fredrik Robert Martins orientaliska paviljong på Den Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897 betraktad utifrån ett postkolonialt perspektiv. (60p) 28. Rosshagen, Erik: Counterspaces – on power in slum upgrading from a Thirdspace perspective. A case study from Kambi Moto in Nairobi. (60p) 29. Wadell, Ewa: Martyrskap som identitet. En studie av Yinka Shonibare och Oscar Wilde. (80 p) 30. Danielsson, Charlotte: Roddare i kaik och sovande odalisker – en studie av Zorns orientaliska målningar i förhållande till postkolonial teoribildning. (60 p) 31. Österberg, Lisbet: En berättelse. Ett konstverk. Ett folk. Hjältebilden i Axel Gallen-Kallelas och Jan Håfströms Konst. (60 p) 32. Fällström, Maria: Francis Bacon på Moderna Museet 1965 – mottagandet av utställningen i svensk press och "Dubbelporträtt av Lucien Freud och Frank Auerbach". (60 p) 33. fa*gerström, Maria: Konsten att betrakta verket. En studie med utgångspunkt från utställningen Africa Remix och Wangechi Mutu. (60 p)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (29)

34. Minati, Ilona: Gruvbilden i 1700-talets Voyage pittoresque. Uttryck av nationell representation i J. F. Martins Svenska vuer. (80 p) 35. Pilo, Ulrika: Det hemmagjorda föremålet. Bortträngning och det falska minnet. Parallella tolkningar hämtade ur Mike Kelleys ’Half a Man’. (60 p) 36. Månsson, Lo: Räven raskar inte längre över isen. Analys av målningarna Tjuvjakt 1 av Ernst Billgren och Räv och and av Bruno Liljefors. (60 p) 37. Bredesen, Karin: Manga – från Hokusai till Dragon Ball. En studie om Östasiatiska museets integrering av samtid og historie. (60 p) 38. Hagstrand, Helga: Modernautställningen på Moderna Museet 2006. Intention och reception. (60 p) 39. Lundh, Maria: Ett resultat av mode på museum. Dream shop och Fashination. (60 p) 40. Oftedal, Linnea: Hus för hemlösa. En betraktelse over bostadspolitik för hemlösa I Sverige och Norge med Moss som exempel. (60 p) 41. Wallsten, Ylva: Tio medeltida skulpturer av Sankta Katarina från Alexandria. (60 p) 42. Edberg, Ida: Giovanni Battista Piranesis fängelsesvit. En semiotisk tolkning av Carceri d’Invenzione VII. (80 p) 43. Andersson, Anita: Konserthus i Sverige – etablering av en byggnadstyp 1926-1935 i Stockholm, Örebro, Helsingborg och Göteborg. (60 p) 44. Blent, Karin: Järnets byggnader. Slagghus i vallonbruken. (80 p) 45. Söderlund, Gunilla: Panncentraler i Stockholms ytterstad. Byggnader för uppvärmning av bostäder uppförda under åren 1943-1964 – med aspekt på bevarandevärde. (60 p) 46. Makloof, Danielle: "It’s a dealing with oneself". Yoko Ono som performancekonstnär – ett växlande mellan kropp och sinne. (60 p) 47. Andrén, Karin: Fritzes konsthandel. Konst, köpare och priser 1917-1933. (60 p) 48. Lindqvist, Cecilia: Det dunkla 20-talet? En inventering och analys av bostadsentréer Stockholm 1920-1931 – Västra Vasastaden. (80 p) 49. Honyak, Evelina: Bilden av kvinnan. Den nakna idealiseringen i det offentliga rummet 1930-1965. (60 p) 50. Sangwill, Richard: Samtidskonsten och folkhemmet. Konstbildning för att skapa modernitet och demokrati. (80 p.)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (30)

51. Guditz Håkansson, Gunilla: Moderna glasfönster i medeltida miljö. Mariafönstren i Linköpings domkyrka.(60 p.) 52. Olsson, Emma: Jeff Koons. En samtida konstnär i Warhol och popkonstens anda. En studie av Popkonsten, Andy Warhol och Jeff Koons. (60 p.) 53. Wettemo Stypulkowski, Sigyn: Edsbergs slottspark. En kulturhistorisk skiss av utveckling med fokus på ett upplevelseperspektiv utifrån Malla Silfverstolpes memoarer.(60 p) 54. Lindahl, Björn G: Affisch som retoriskt tal. En propagandabild mot rusdrycksförbudet 1922. (80 p) 55. Andersson, Elin: Välbärgade affärsmän i ödemarken. Jaktvillan Rensjösätern. (60 p) 56. Kimvall, Jacob: Bortom klichéerna – om graffiti och den samtida konstens gränser. (80 p) 57. Andersson, Renée: Oscar Björks målning Susanna – ett uttryck för orientalism. (60 p) 58. Lenneman, Eva: Drinkaren i bild. Bildbruk och budskap i den Svenske Nykterhetshärolden 1845-1854. (60 p) 59. Jansson, Anna: Judit bredvid Judit – om hängning, utställningsrum och reception på Nationalmuseum med inriktning på två barocka målningar. (60 p) 60. Sönnergren, Ida: Svenskt blåkludderi! En studie av kritiken kring Eugène Janssons konst i svensk press 1901-1918. (60 p) 61. Magnusson, Ninel: En lustgård på jorden. Mjölsunds begravningsplats i Njurunda församling Västernorrlands län. (60 p) 62. Zachrisson, Fredrik: Palmstedt – palladiansk funktionalist. Studie i svensk nyklassicism utifrån orealiserad arkitektur av Erik Palmstedt 1779-1791. (60 p) 63. Grill Lyssarides, Hanna: Axel Dahlberg. Visionär och debattör i Stockholms stadsbyggande 1918-1945. (80 p) 64. Qvarfordt, Lisa: Bertil målare – saga eller sanning. En presentation av forskningen kring Bertil målare. (60 p) 65. Samuelsson, Lina: Oväntat, starkt och nytt. Värderingar i dagens svenska konstkritik. (60 p) 66. Norberg, Elisabeth: Smått erotiskt. Om ett miniatyrmåleris om växte fram i Frankrike under 1700-talet. (60 p)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (31)

67. Liljestrand, Kerstin: Staffa*gefigurer. Små – mycket små – men dom finns där ändå! En studie av staffa*gefigurer i planschverket Svecia antiqua et hodierna. (60 p) 68. Andersson Elizabeth: Bilden av döden. Senmedeltida kalkmåleri i Mälarregionen. (60 p) 69. Gottlieb, Louise: Marie trolovning i medeltida konst. En ikonografisk studie. (60 p) 70. Björkman, Charlotte: Markus Larsson. En komparativstudie i recension och konsttopografi 1850-1963. (60p) 71. Lundgren, Johan: Gustav Adolph Dizinger och hans tid. En jämförande studie i nyklassicismens möbelkonst. (60p) 2006 Kandidatuppsatser Författare Titel Angert Lilliestråle, Märtha Säby säteri – en försvunnen trädgård. Baldursson, Baldur Urhavet täckte den som en klädnad. Från tradition till tyg – Ny skrud till Uppsala stifts biskop. Björkman, Eva Lustgård och Oeconomia. En analys av trädgårdens formspråk i två samtida verk från brytningstiden mellan nordeuropeisk senrenässans och fransk barock i 1650-talets Sverige. Blom, Christoffer Intention och reception i Nationalmuseums utställning Holländsk guldålder. Conradi, Urban Grönt som trähusfärg på Djurgården. Drakman, Annelie Kvinnan och Monstret. En feministisk undersökning av en motivkategori inom fantasykonsten. Ehlin, Josefina Fiktiva möten – En undersökning av rumslighet i installationskonst med utgångspunkt i FA+LTK. Engholm, Nina Invitation till en resa genom tid, rum och möjlighet. Harald Lyths konst satt i relation till tidigare traditioner, från El Greco till Pollock. Eriksson, Annika Robert Rauschenbergs Monogram. Verkets väg till Stockholm och tolkningsalternativ. Flodberg, Stefan Tyg- och stoffåtergivning – exemplet svenskt rokokomåleri med fokus på Alexander Roslin. Forsler, Ingrid Hur känns det att sitta bakom ramen och bli betraktad hela dagarna? Konstpedagogiken på tre stockholmsmuseer ur ett

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (32)

genusperspektiv. Goudaki, Stefie Konstekonomi? En undersökning av relationen mellan konst och ekonomi. Grennberger, Martin Konsten som heterotopi och reva? Två tolkningar av Robert Smithsons verk. Gripewall, Peter Fiholm. Renässansslott i förvandling. En studie av hur Axel Oxenstiernas nybyggnation på Fiholm, Jäder sn, Sörmland, förändrats och påverkats av senare tiders brukare. Grönstedt, Marie Läpparnas bekännelse, En jämförande studie av läppstiftsreklam 1945-2004 i tidningarna VeckoRevyn och Damernas värld. Hambræus, Pernilla Jul utgifven af Konstnärsklubben, 1888-1912. En jultidnings tillkomst och gestaltning. Hardell, Amelie Den förlorade sonen – en motivserie i det sydsvenska bonadsmåleriet. Holm, Jonas Bortom Marienbad. En undersökning av förhållandet mellan bildmediet och filmmediet med fokus på Peter Greenaways och Derek Jarmins konstnärskap. Javits, Alisa Djupt psykologisk, starkt dekorativ och oerhört modern. Rysk konst i svensk kritik från Baltiska utställningen 1914. Kärkkäinen, Sanna "En märklig konstnär" – en analys av mottagandet av Helene Schjerfbecks konst i Sverige 1937-1945. Larsson, Karolina Om miljonprogrammets utemiljöer. Lewalski, Isabella Kulturhistoriska museers förnyelse. En studie i Historiska museets satsning på samtidskonst. Lindqvist, Cecilia En inventering och analys av bostadsentréer i Stockholm 1920- 1933. Västra Kungsholmen och Thorildsplan. Marten, Björn Masssor av segel och litet ånga. Marinmåleri och dess presentation i en svensk tidskrift. Nilsson, Sofia Spritt språngande nakna flottister i kolossalformat. En studie kring Eugène Janssons figurmåleri. Nisimblat Heller, Antge Voluminösa och fantasirika gestalter. Karikatyr, en unik personlig stil eller magisk realism. En analytisk studie av Fernando Boteros konstnärskap, måleri och mästerliga stil.

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (33)

Nordstrand, Therese Karin Mamma Andersson och måleriets återkomst. Avantgarde eller inte? Pavlova, Nadja Djur och människor i Pavel Filonovs analytiska konst. Petzell, Sophie Renässanseremiter och Romkyrkor – om hur augustinerna skapade sin egen historia, tidigt blev humanister och byggde Roms första renässanskyrkor. Ringborg, Theodor Street-artgruppen Pictures On Walls utställning på Allmänna galleriet. Rosenberg, Helena "… till sin familjs heder och conservation…" En bebyggelsehistorik över de av Bonde och af Söderling stiftade fideikommissen i norra Småland. Sahlsten, Ulrika Orrholmen i Karlstad – en 1960-talsstadsdel i förändring. Seglert, Therése Studenternas Kungshamra. Ett ungt arkitektkontors svar på en ny byggnadsuppgift. Sundström, Hans Stilleben i Carl Larssons bildvärld. Söderberg, Åsa Modersframställningar under tre tidsepoker. Från förmodernism till postmodernism. Tabell, Susanna Multikonst 1967. Wannberg, Maria Dörrtrycken från sent artonhundratal till funktionalismens genombrott – förändring av form och material. Wiberg, Mikael Rubens inflytande på Kager, Jordaens och van Diepenbeck – en studie av fyra barockverk i Östra Ryds kyrkas tavelsamling. Willes, Peter I älvors dans. En receptionsstudie och bildanalys av N.J.O. Blommérs målning Sommarkvällen. Wretling, Kristina Ett funktionalistiskt uttryck. Sture Frölén och bostadsbyggandet på Gärdet i Stockholm. Zetterström, Beatrice Konstnär och konstkritik. Två utställningar av Helmer Osslund i Stockholm. 2006 Magisteruppsatser Författare Titel Alhanko, Josephine Djärva visioner och folkbildning. Tidskrift för bildande konst och konstindustri 1875-1876 Andersson, Maria A Minor Field Study: Restoring a cultural heritage and establishing its maintenance. The old Convent of San Francisco in

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (34)

Granada – a cultural heritage project in Nicaragua with regard to its role as centre of culture. Carlsson, Stina Artless Perception. En fundering kring subjektivitet, närvaro och perception i betraktandet av två målningar. Goudaki, Stefie Språket som mur. En undersökning gällande medvetenheten om det språkliga kommunikationsproblemet mellan konst och ekonomi på Kungliga konsthögskolan och Konstfack. Guthof, René Skrivare och målare i svenska medeltida skråordningar. Jerneld, Karin Ola Billgren – magisk realist? Larsson, Sylve Det tidiga oljemåleriet. Studier av material, teknik och utveckling i manuskript från medeltid och renässans. Livén West, Anna Maskinestetiska moduler – Belysta genom speceriskåpet. Mir Hashem, Sepideh Vreta Klosters kyrka. Aspekter på dess arkitektur och byggnadshistoria. Nilsson, Jenny Lennart Rodhes sätt att arbeta. En undersökning av förstudierna till litografin Växthuset utförd 1945. Näslund, Marie Bland hjältar och demoner. Axel Törnemans "Nattcaféet" – en tolkningsstudie. Pettersson, Gunilla Gestaltandet av det immateriella. Roth, Sofia Konsten helgar medlen? Att döda djur – en fråga om konstnärlig frihet? Sandvall, Harriet Lanterninen på Rosendals slott. Bildprogrammet och arkitekturen – ett frimurarperspektiv på Karl Johan-tidens konst. Sundström, Maria Kräcklingemästaren. En studie i medeltida träskulptur. Wester, Petra Akvedukten & vågrörelsen. En studie av gamla och nya Årstabron. Wiberg, Mikael Olle Hjortzbergs kormålning i Engelbrektskyrkan. En tolkning med utgångspunkt i Baxandalls inferential criticism. Wihman, Liisa Nybarock i naturpark – några teman i Erik Bülow-Hübes verk sett genom Skogsö kyrkogård och kapell. von Liewen Wistrand, Lotta Ett bestående minnesmärke över ett förhastat beslu*t. De tre stora debatterna kring riksdagshusbyggnaderna.

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (35)

Yngve, Marlene Dekorationsmålaren Jöns Thulin. En studie av fyra antikiserande interiörer. 2005 Kandidatuppsatser Författare Titel Alhanko, Nina Barbro Östlihn – när liv blir konst. Den psykologiska processen i konstnärinnans måleri. Andersson, Helena En hjälte, en kvinna och ett monster. Bilden av kvinnan i Boris Vallejos fantasykonst. Andersson, Karl Den sovjetiska propaganda-affischen. Med fokus på Albert Engströms samling i Moderna Museets ägo. Andersson, Åsa Evert Lundquists oljemåleri – utställt på Waldemarsudde 2004. Backelin, Gunilla Analys av Tuija Lindströms bildsvit "Sleeping bodies". Edstrand, Ebba Christo och Jeanne-Claudes The Gates, Central Park, New York, 1979-2005 – en analys som rör konst och evenemang. Ehrenpil, Markus Ett skepp, några teaterkulisser och en konstsamling. En analys av bevarandefrågor rörande tre statliga kulturskatter. Ekberg, Eva Han gjorde en tavla. Georg von Rosens historiemålningar med medeltida motiv. Ekström, Thomas Sockel till världen – Om parasiter i arkitekturen. Ellebrand, Sofia Betalt såklart! En undersökning om konstnärernas villkor på arbetsmarknaden. Engström, Caroline Påskägg för miljoner. Fabergé, äggen och den ryska tsarfamiljen. Ernestam Östberg, Ulrika Konst, skapande och hälsa. Två utvecklingsarbeten med konstnärlig inriktning och en studie av forskningsområdet kultur/hälsa. Fogelström, Helena Hur prinsessor ser ut inuti – Lova Hamiltons konstnärskap från 1994 till nutid.Forsberg, Birgitta Identitet eftersökes. Kvinnoliv ur ett asiatiskt och västerländskt perspektiv – en temastudie. Gransäter, Kari Anne Barnekunstmuseet. Grill Lyssarides Hanna Sakralt glas. Framväxten av modern glaskonst i 1950-talets kyrkor, belyst genom tre exempel.

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (36)

Hallman, Susanne Gatukonsten i Stockholm versus Konstfältet. Helén, Louise Vi minns det vi konsumerar. En tematisk analys av tre av Björn Lövins filmverk. Hellquist, Anders Stelarc. Idealism, ironi och ambivalens. Hellquist, Camilla Idéer och ideal. Representationer av kvinnlig skönhet i måleriet under den italienska renässansen. Hertzman, Karolina Tre orangerier i Sverige. En jämförande undersökning. Hillström, Cecilia Dödens visuella retorik. Tre fallstudier i svensk barock. Homenius, Siv Det borgerliga familjeporträttet. En analys. Jensen, Nina Nya Järva mål. Expressen om bostadsbyggandet på Järvafältet. Johansson, Maria Analyzing commitment – an investigation into the difference between Activist Art and Politically Correct Art. Karlsdotter, Katarina Att måla med nålen. En studie av Marie kröningsmotivet på Eskilstunaantependiet. Kopf, Nina Joseph Kopf (1867-1930). En baltisk guldsmed i en brytningstid. Lannerup, Caroline Gustaf Wolmar – En dansk målare från Sverige. Larsson, Dan Östtornskyrkor i Sverige. En tidigmedeltida kyrkoarkitektur. Larsson, Ola Offentligheten som konstmecenat. En granskning av projektansökningarna till Sveriges Bildkonstnärsfond våren 2001 och 2003. Lindberg Bergentoft, Charlotta "Bilder och texter om självaste livet". Recensioner som speglar Lars Lerins konst 1979-2004. Lindberg, Gunilla Hemmet, Barnet och Postmodernismen. En analys av Carin Ellbergs konst. Lindholm. Ulrika Jordkonst, Performance och Graffiti. En jämförande analys av tre konceptuella konstformer. Litsén, Marina Sven Wallander och funktionalismens genombrott. Livén West, Anna Funktionalistiskt pressglas. Från Electrolux till Wagenfelt.

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (37)

Lord, Kerstin Ett 1600-talstäcke på Nynäs slott. Melander, Therese Konst och droger. Minati, Ilona Gravformen i det antika Egypten. En jämförande studie av Amenhotep II och Seti I:s klippgravar. Mir Hashem, Sepideh En konstnärs genombrott. Sigrid Hjertén och året 1936. Morén, Christina Hur provocerar konst? En jämförelse mellan "Ecce hom*o" och "Soft Core". Nilsen, Klara Det instabila rummet. En studie av relationen mellan person och bakgrund i Francis Bacons porträtt. Nilsson, Jenny Om Munch, uttryck och intryck. En studie av kritik i dagspress gällande Edvard Munchutställningarna 1947, 1977 och 2005. Nordling, Isabelle Martina Hoogland Ivanow – en fotografi i ljusdunkel. Normell, Lars Svenska konstnärer i Rom 1870-1885. En konstsociologisk studie. Norrman, Per Det nya slottet på berget. Löfstad slotts byggnadshistoria 1630-1800. Olsson, Jessica Möte med Ann-Sofi Sidéns videoverk 3MPH HORSE TO ROCKET på Moderna Museet 20.11.2004-20.3.2005. Palmborg, Gunilla AlbaNova. Ett utsmyckningsprojekt i samtiden med receptionsstudie. Ramsay, Marie Bilden av modet. Modefotografi och modereportage i DV 1958 och 1968. Rudebeck, Klara Moderna Museets New York Collection. Om hur donationen kom till stånd, vad dess syfte var och hur den kom att kritiseras av sin samtid. Röhss, Paula Museibesökare. En analys av fyra Stockholmsmuseer. Salén Jorstedt, Caroline Olof och Lena Landströms bilderboksvärld med inriktning på böckerna om Nisse. Sandberg, Nina Synen på kvinnan. Imogen Cunningham, Claude Cahun & Leni Riefenstahl. En analys av tre fotografers konstfotografier.

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (38)

Sardelis, Anna Kleopatra blir Ariadne – en studie av en utställning och gestaltandet av Ariadne i konsten. Schedin, Anna Ytlig popkonstnär eller postmodern sfinx? En komparativ receptionsstudie av två Andy Warhol-utställningar i Stockholm 1968 och 2004. Ståhl, Anna-Karin Det dukade bordet – en tvärvetenskaplig analys av det medeltida måltidsmotivet. Sundström, Karin Helgon, jude eller enkel bifigur? En ikonografisk studie över Josef. Sävström, Petter Hilding Linnqvist tecknar, minns och målar torget i Chinon. Uray, Stina Kalligrafi, måleri och poesi under Sungdynastin i Kina. Weiss, Fredrik Bilden av afrikanen, en bild av Europa? En undersökning av hur afrikaner framställdes i Ny illustrerad tidning 1890- 1899. Wester, Petra Konstens logi – En jämförande analys av olika rum. Widmark, Louise Återanvändning i konsten. En studie av Felix Gmelins verk "Farbtest, Die Rote Fahne II" och Matts Leiderstams utställning "Grand Tour". Wiklund, Malin These boots aren't made for walking. Om Meret Oppenheims objekt Ma gouvernante – My nurse – mein Kindermädchen & Paret. Åhlander, Petter Gästgiverier, krogar och värdshus i Skånela-Norrsunda pastorat.

2005 Magisteruppsatser Författare Titel Asp, Eva Konstnärlig kompetens och vinstdrivande företag. En diskussion kring relationen företag/samtidskonstnärer. Bergström, Eva-Lena Att förstå konst. Sixten Strömbom, synen på konstens bildande funktion och konstpedagogiken som kunskapsområde. Bons, Magnus Bilder av Elis Eriksson. Om en svit fotografiska porträtt från 1965. Engvall, Bengt Konsten i Södra länken – beställare, utförare, brukare. Folkesdotter, Gärd "Du skall stjäla med smak" – mönster i hälsingegårdsmåleri.

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (39)

Heuman, Ebba Zorns porträtt – fotografi och teknik i naturalistiskt oljemåleri. Johansson, Linda Monne och Gunnar W Lundberg, livet med den svenska konsten i Paris vid 1900-talets mitt. Johansson, My Botkyrka Konsthall – ett verktyg i kommunens tjänst? Lindqvist, Karin-Axelina Utsmyckningen av Västerås stadshus 1954-1969. Matstoms, Yvonne God Konst i Folkhemmet. En kartläggning av konstsynen inom Folkrörelsernas Konstfrämjande 1947-57. Ohlsson, Christen Kors och korsfästelse i konsten. Overgaard, Majken Artblogs - en udvidet kunstpraksis. Persson, Elin Med konsten som propaganda. En studie av Färg och Formgruppens samhällskritiska konst under 1930-talet. Post, Elin Med blicken på "Den andre" – en studie av exotismens framställning i illustrationerna i antologiserierna Min Skattkammare och Min Nya Skattkammare 1947-1997. Schumacher, Björn Om- och tillbyggnad av bevaransvärda villor. En studie hur de antikvariska kraven hanteras i Lidingö kommun. Strömqvist, André Kopparbergets hängande trädgårdar. Bergsmännens trädgårdar kring Falun under stormaktstiden. Stödberg, Dana Pernilla Svensk konst genom italienska brillor. Svensk konst på Venedigbiennalen 1895-1907. Tamm, Claës "Det yttre blir till en spegel av det inre" – om porträttmålaren William Fleetwood. Uggla, Karolina Kullahusets hemlighet – vetenskaplig dokumentation av en konstsituation. Åkerstedt, Kerstin Jarl Ingvarsson samtalar med Bror Hjort och Sven X:et Erixson.

2003 Kandidatuppsatser Författare Titel Andersson, Christina Höghus i Västerås. Tre epoker av höga bostadshus (1955- 1995). Andersson, Maria Rödluvan – en saga om uppfostran eller utveckling

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (40)

Axelson, Malin Kvinnor i glas. Ann Wolffs glaspaneler sedda ur ett feministiskt konstteoretiskt perspektiv. Berenholt, Ulf Stellan Mörner och Esplunda. Bergh, Kajsa Interbreeding Classified – ett konstverk av Eva Löfdahl på Moderna Museets Udda veckor. Broberg, Camilla Lennart Jirlows måltidsbilder. Färgstark idyll eller lustfylld verklighet. Cavalli, Catharina Arvid Fougstedt. En modern klassicist. Ejdertun Nylander, Hanna Cementsilos och packeri på Liljeholmen. En studie i siloarkitekturens historia. Engström, Mikaela Spansk konst på Nationalmuseum en studie av intention och mottagande. Eriksson, Inna Novgorodskolans ikonmåleri sett i ett historiskt sammanhang. Erneborg, Therésia Det moderna barnet. En studie av Sigrid Hjerténs barnporträtt i relation till Ellen Keys Barnets århundrade. Fabbri, Anna Rune Hagbergs försvar av det informella måleriet och sin egen konst. Finkel, Katja Francesca Woodman – en analys ur feministiska och surrealistiska aspekter. Flyborg, Catarina Nocturne – en vision av Stockholm i blått. En studie av Eugène Janssons motiv från Stockholm. Folkesdotter, Gärd Små hål med stor effekt. Jämförelser mellan schabloner, målare och interiörer från Hälsingland under 1800-talet. Gentzschein, Anna Marketing Cecily Brown – a study of the American contemporary art. Girgsdies Gustafsson, Angela Nils Johan Dahlström – Nils Jean Thalström. En 1700- talssnickare i Uppland. Guthof, René Initialer i svenska medeltidsmanuskript. Göhlin, Susanne Tomrummet i bildkommunikation. En jämförelse mellan Albertus Pictor och Yves Klein. Hellman, Lina Är det sköna oanständigt? En analys med utgångspunkt

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (41)

från Max Walter Svanbergs collage. Hultén Sonne, Lena Båtmotivet i Bertil Valliens glaskonst. En diskussion kring betraktar-, kritiker- och konstnärsperspektiv. Höglund, Per-Erik Kyrkskepp – skeppet i kyrkan. Ildvad, Ann-Charlotte Anna-Lisa Thomson – keramiker och bildkonstnär. En studie i hennes konstnärskap. Jackson, Thomas Det absolutas rymd. Yves Kleins relation till den puristiska strömningen inom det tidiga puristiska måleriet. Jaensson Björkén, Marie- Louise Fogdöbonaden – ett medeltida broderi. Jerneld, Karin Konstruerad verklighet. En studie av fyra fotorealistiska målningar. Johansson Åsa Torsten Renqvists udda veckor på Moderna museet" Johansson, Linda Galleri Kontrast. Press- och dokumentärfotografi i en estetisk och kreativ miljö. Jönson, Sofia Prins Eugens sällskapsvåning. En studie av förändringar och estetik. Kullberg, Tove Drömmen om det klassiska lantslottet. Arkitektur, måleri och skulptur på sommarnöjet Vikingaviken. Landström Jenny Spanien som inspirationskälla. Svensk och spansk konst under andra hälften av 1800-talet. Larsson, Sylve Fanny Hjelm. Ett liv i miniatyr. Lebioda, Audrey Impressionistiska uttryck i Frankrike och i Sverige. Lédel, Yvonne Fyra manliga motiv från Haaken Gullesssons skulpturverkstad. En granskning av medeltida träskulptur. Leidi, Josabeth Grupphusbebyggelse i Västerås. En studie av tre områden från 1950-1980-tal. Lindholm, Anna En svensk tiger. En analys av en svensk propagandaaffisch från andra världskriget. Nilsson, Antonina Anna Boberg och de stora allmänna internationella utställningarna. Nilsson, Yvonne Udda Veckor och ett exempel med Ulf Lundkvist. Norberg Bernspång, Josefin Impressionismen och Norden. En studie av Nationalmuseums utställning hösten 2002.

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (42)

Norblad, Gunnar Gustaf Dahl (1835-1927) – arkitekt i det offentligas tjänst. Nordin, Peggy En studie i samtida konstkritik – speglad i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 011115-020515. Patomella, Maria Fångade ögonblick. Street Photography och Walter Hirsch. Pehrsdotter Björkman, Sarah Vision och verklighet i svensk bostadspolitik från 1930- till 1950-talet. Persson Elin Svenska jugendmöbler. Sekelskiftets nya formspråk och dess mottagande. Pettersson Wecksell, Anna Från värdeperspektiv till centralperspektiv. Brott, kontinuitet, idéskifte eller utveckling? Pettersson, Björn Dubbelkodning och andra kommunikativa aspekter hos den postmoderna arkitekturen. Prata, Daniela Hårsmycken. En studie av ett 1800-talshantverk. Riit, Marta Alternativa auktioner. En kritisk analys av auktionsvärlden med tillämpning av Pierre Bourdieus teorier. Silnes-Bengtsson, Patricia Den medeltida bilden av St. Eligius. Guldsmedernas skyddshelgon. Skoglund, Veronica Modern arkitektur i Ungern, 1928-1938. Vision och verklighet. Funktionalismens dilemma. Skott, Annsofi Maria Miesenbergers konst. Fotoanalys ur genusperspektiv. Standert, Petra Modernism i förfall. En studie av Bruno Mathssons glashus i Kosta. Stenberg, Stina Järnbrukshyttan i Koppardalen och Avesta Art 2002. Konsten i en föränderlig värld. Sundelin, Sonja Sofia kyrka på Södermalm. Den ursprungliga interiören och dess förändringar genom åren. Uggla, Karolina Vittnen till det orepresenterbara. Bröderna Chapmans parafraser på Goyas grafikserie. Wadell, Ewa Orlan. Kirurgiska ingrepp i konstens namn. Willi Persson, Anna-Maria Sankt Nikolaus – räddare till lands och sjöss. En studie

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (43)

om den svenska Nikolauskulten i legend och bild. Zavalia, Lina Carolee Schneemann – med feminismen som kompass. Överengen, Sara Stig Lindberg – konstnären vid Gustavsberg.

2003 Magisteruppsatser Författare Titel Arvidsson, Kristoffer Mot en ny monumentalitet. Det sublimas återkomst i det postmoderna monumentet. Bolinder, Birgitta Styrka och svaghet. Flickor och unga kvinnor i Helene Schjerfbecks måleri, en genusteoretisk studie. Eklöf Särnman, Anne-Charlotte Konst på arbetsplatsen. Vilka konsekvenser kan den ha på personal och arbetsmiljö? Flyborg, Catarina Expressionism. Ett begrepps förändrade betydelse i Sverige under ett sekel. Freudenthal. Anna Grönländsk turistkonst, en diskussion kring postkolonial diskurs och kulturell identitet. Hagelqvist, Stina Norrmalmstävlingen 1932-1933. Utopi och verklighet i Stockholms stadsbyggnad. Herder, Janna Herder, Janna: Klassikerstämpeln. Om ett associativt begrepp och dess applicering på Myran-stolen. Kjellstrand, Emma teckningar. G Nun wird uns Weh und Bange. Romantik och det makabra i Caspar David Friedrichs teckningar. Lebioda, Audrey Jules Bastien-Lepage och det sena 1800-talets svenska konst. En studie om omvärderingar. Linton, Björn Etikettens betydelse. Ger vinetikettens design information om flaskans innehåll? Nilsson, Maria Contemporary Women Artists in Indonesia: Difficulties and Feminist Strategies. Nilsson, Yvonne Fri konst som forskningsområde – från konstnärligt utvecklingsarbete till konstnärlig forskning. Percivall, Gustav These heads would speak. David's Marat and the subject of death.

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (44)

Sjögren, Natalia Himlaporten. Visitatiomotivets byggnadsverk. En studie i svensk medeltida konst. Stenberg, Stina Rottneby trädgård. En bergsmansgård i Dalarna. Stenkula, Ingrid A.T. Gellerstedt. Arkitekt, poet och konstnär. Wahlström, Klara Utmärkt Svensk Form och arvet efter Svenska Slöjdföreningen. Wilund, Paul Fransk balsamterpentin, äkta linoljefärg, silikonfog och isolerglas – om renoveringen av Skeppsholmskyrkans fönster 2001-2002

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2002/2003 1. Johansson, Elisabet:InfraCity. När Dallas kom till Upplands Väsby. (60p) 2. Seidevall Byström, Anna: Om Cecilia Waerns Konsten att se och njuta. En analys. (80p) 3. Linde, Johannes: Prins Eugen som formgivare av silver och smycken. (60p) 4. Rönnbäck, Annakarin: Axel Gauffin och Franska 1700-talssalen. (60p) 5. Tilli, Susanne: Roy Lichtenstein. Ifrågasättandet av konstbegreppet genom formalistisk transformation. (60p) 6. Eriksson, Annika: Trend eller tradition? En fördjupad studie av "Text & subtext, en utställning med asiatisk samtidskonst. (60p) 7. Arvidsson, Catrine: Ett monument i tiden. Det dynastiska programmet för Drottningholms slott. (80p) 8. Sundelin, Catarina: Funkisvilla & systemhus - villaarkitektur 1930-1945. En studie med utgångspunkt från Sven Markelius egna hem. (60p) 9. Lundin, Terese: Den intima konsten i det öppna rummet. Exempel på offentlig konst i Stockholm. (60p) 10. Törneman, Janna: Skagnäs. Axel Törnemans sommarhem. (60p) 11. Ekholm, Carl Rikard: Marcel Duchamps ready-made. Vilken roll har den i konsthistorien? (60p) 12. Tessier, Viveca: Electrohype - en mötesplats för databaserad konst. Perspektiv och konstnärligt nytänkande. (60p) 13. Troëng, Hanna: Frusen musik i rytmiska rum. En kritisk översikt av analogier mellan

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (45)

arkitektur och musik. (60p) 14. Böttiger Kleman, Marie: Qin Yufens, Hung Lius and Nalini Malanis konstnärskap ur ett feministiskt och orientalistiskt samt postkolonialistiskt perspektiv. (60p) 15. Mäkivierikko, Sinikka: Standardisering av själen. Om konstens villkor i Sovjet, Tyskland och Finland under åren 1935-1945. (60p) 16. Hesselbom, Anna: Krukan mellan lejonen. En studie i porträtt av kung Karl XIII. (60p) 17. Dyfverman, Gunilla: Brevpressar i glas. Ett starkt uttryck för sin tid. (80p) 18. Arvidsson, Kristoffer: Det omkullvälta monumentet. Monumentets förvandling från modernism till postmodernism. (60p) 19. Holkers, Märta: Vannan och 1990-talets konstglas. Vannans betydelse för konstglasets utveckling i Sverige under 1990-talet. (80p) 20. Johansson, Åsa: Torsten Renqvists udda veckor på Moderna museet, 2002-09-23 - 2002- 10-06. (60p) 21. Norée, Niklas: Uppsåt och estetik. En betraktelse av den konstteoretiska debatten kring förfalskningar. (60p) 22. Hultgård, Anna-Sara: Sankta Lucia i det medeltida Italien. Ikonografi, legend och deras förhållande till varandra. (80p) 23. Nilsson, Yvonne: Udda Veckor och ett exempel med Ulf Lundkvist. (60p) 24. Pehrsdotter Björkman, Sarah: Vision och verklighet i svensk bostadspolitik från 1930- till 1950-talet. (60p) 25. Pettersson Wecksell, Anna: Från värdeperspektiv till centralperspektiv. Brott, kontinuitet, idéskifte eller utveckling? (60p) 26. Lebioda, Audrey: Impressionistiska uttryck i Frankrike och i Sverige. (60p) 27. Fabbri, Anna: Rune Hagbergs försvar av det informella måleriet och sin egen konst. (60p) 28. Sjögren, Natalia: Himlaporten. Visitatiomotivets byggnadsverk. En studie i svensk medeltida konst. (80p) 29. Jackson, Thomas: Det absolutas rymd. Yves Kleins relation till den puristiska strömningen inom det tidiga puristiska måleriet. (60p) 30. Flyborg, Catarina: Nocturne - en vision av Stockholm i blått. En studie av Eugène Janssons motiv från Stockholm. (60p) 31. Andersson, Maria: Rödluvan - en saga om uppfostran eller utveckling. (60p) 32. Norberg Bernspång, Josefin: Impressionismen och Norden. En studie av

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (46)

Nationalmuseums utställning hösten 2002. (60p) 33. Freudenthal. Anna: Grönländsk turistkonst, en diskussion kring postkolonial diskurs och kulturell identitet. (80p) 34. Stenberg, Stina: Järnbrukshyttan i Koppardalen och Avesta Art 2002. Konsten i en föränderlig värld. (60p) 35. Herder, Janna: Klassikerstämpeln. Om ett associativt begrepp och dess applicering på Myran-stolen. (80p) 36. Leidi, Josabeth: Grupphusbebyggelse i Västerås. En studie av tre områden från 1950- 1980-tal. (60p) 37. Eklöf Särnman, Anne-Charlotte: Konst på arbetsplatsen. Vilka konsekvenser kan den ha på personal och arbetsmiljö? (80p) 38. Gentzschein, Anna: Marketing Cecily Brown - a study of the American contemporary art. (60p) 39. Berenholt, Ulf: Stellan Mörner och Esplunda. (60p) 40. Cavalli, Catharina: Arvid Fougstedt. En modern klassicist. (60p) 41. Prata, Daniela: Hårsmycken. En studie av ett 1800-talshantverk. (60p) 42. Bergh, Kajsa: Interbreeding Classified - ett konstverk av Eva Löfdahl på Moderna Museets Udda veckor.(60p) 43. Wadell, Ewa: Orlan. Kirurgiska ingrepp i konstens namn. (60p) 44. Kullberg, Tove: Drömmen om det klassiska lantslottet. Arkitektur, måleri och skulptur på sommarnöjet Vikingaviken. (60p) 45. Andersson, Christina: Höghus i Västerås. Tre epoker av höga bostadshus (1955-1995). (60p) 46. Göhlin, Susanne: Tomrummet i bildkommunikation. En jämförelse mellan Albertus Pictor och Yves Klein.(60p) 47. Zavalia, Lina: Carolee Schneemann - med feminismen som kompass. (60p) 48. Pettersson, Björn: Dubbelkodning och andra kommunikativa aspekter hos den postmoderna arkitekturen.(60p) 49. Sandbäck, Göran: Om Acke Oldenburg som scenograf. En jämförelse mellan två uppsättningar och två regissörer. (60p) 50. Percivall, Gustav: These heads would speak. David's Marat and the subject of death. (80p) 51. Arvidsson, Kristoffer: Mot en ny monumentalitet. Det sublimas återkomst i det

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (47)

postmoderna monumentet. (80p) 52. Hellman, Lina: Är det sköna oanständigt? En analys med utgångspunkt från Max Walter Svanbergs collage. (60p) 53. Linton, Björn: Etikettens betydelse. Ger vinetikettens design information om flaskans innehåll? (80p) 54. Willi Persson, Anna-Maria: Sankt Nikolaus - räddare till lands och sjöss. En studie om den svenska Nikolauskulten i legend och bild. (60p) 55. Bolinder, Birgitta: Styrka och svaghet. Flickor och unga kvinnor i Helene Schjerfbecks måleri, en genusteoretisk studie. (80p) 56. Larsson, Sylve: Fanny Hjelm. Ett liv i miniatyr. (60p) 57. Axelson, Malin: Kvinnor i glas. Ann Wolffs glaspaneler sedda ur ett feministiskt konstteoretiskt perspektiv. (60p) 58. Ildvad, Ann-Charlotte: Anna-Lisa Thomson - keramiker och bildkonstnär. En studie i hennes konstnärskap. (60p) 59. Hultén Sonne, Lena: Båtmotivet i Bertil Valliens glaskonst. En diskussion kring betraktar- , kritiker- och konstnärsperspektiv. (60p) 60. Skoglund, Veronica: Modern arkitektur i Ungern, 1928-1938. Vision och verklighet. Funktionalismens dilemma. (60p) 61. Johansson, Linda: Galleri Kontrast. Press- och dokumentärfotografi i en estetisk och kreativ miljö. (60p) 62. Jönson, Sofia: Prins Eugens sällskapsvåning. En studie av förändringar och estetik. (60p) 63. Guthof, René: Initialer i svenska medeltidsmanuskript. (60p) 64. Stenkula, Ingrid: A.T. Gellerstedt. Arkitekt, poet och konstnär. (80p) 65. Silnes-Bengtsson, Patricia: Den medeltida bilden av St. Eligius. Guldsmedernas skyddshelgon. (60p) 66. Standert, Petra: Modernism i förfall. En studie av Bruno Mathssons glashus i Kosta. (60p) 67. Lindholm, Anna: En svensk tiger. En analys av en svensk propagandaaffisch från andra världskriget. (60p) 68. Folkesdotter, Gärd: Små hål med stor effekt. Jämförelser mellan schabloner, målare och interiörer från Hälsingland under 1800-talet. (60p) 69. Uggla, Karolina: Vittnen till det orepresenterbara. Bröderna Chapmans parafraser på Goyas grafikserie. (60p)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (48)

70. Broberg, Camilla: Lennart Jirlows måltidsbilder. Färgstark idyll eller lustfylld verklighet. (60p) 71. Wahlström, Klara: Utmärkt Svensk Form och arvet efter Svenska Slöjdföreningen. (80p) 72. Lédel, Yvonne: Fyra manliga motiv från Haaken Gullessons skulpturverkstad. En granskning av medeltida träskulptur. (60p) 73. Finkel, Katja: Francesca Woodman - en analys ur feministiska och surrealistiska aspekter. (60p) 74. Erneborg, Therésia: Det moderna barnet. En studie av Sigrid Hjerténs barporträtt i relation till Ellen Keys Barnets århundrade. (60p) 75. Överengen, Sara: Stig Lindberg - konstnären vid Gustavsberg. (60p) 76. Eriksson, Inna: Novgorodskolans ikonmåleri sett i ett historiskt sammanhang. (60p) 77. Nordin, Peggy: En studie i samtida konstkritik - speglad i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 011115-020515. (60p) UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2001/2002 1. Melanen, Maria: "Fullfjädrad kolorist". En studie av konstnären Britta Ringvall och hennes koloristiska konst. (60p) 2. Millhagen, Rebecka: I Tessins anda. En studie av Ivar Tengbom som slottsarkitekt. (80p) 3. Bodvik, Boel: Mikael Richter. Temporära uttryck i det offentliga rummet. (60p) 4. Björck, Helena: Guss - kvinnliga graffitimålare i Sverige. (60p) 5. Wennersten, Lina: Bed för henne. Senmedeltidens dödsföreställningar uttryckta på Ingeborgs gravhäll. (80p) 6. Unkuri, Annalisa: Arkitektur i retur. En studie av Brandt Contemporary Glass. (60p) 7. Elvesund, Alexandra: Konstvärldens periferier. Likheter och skillnader mellan svensk och thailändsk konst. (60p) 8. Asplund-Wedin, Eva: Norrtälje 1945-55. En mindre stads bostadsutveckling under tio år med tillbakablickar. (60p) 9. Isacsson, Johanna: Gustav III:s ägrett och ägretten i Skattkammarens ägo. Två 1700- talssmyckens historia. (80p) 10. de Carvalho, Mary-Ann: Betong & Estetik. En studie av sju Stockholmsbyggnader, uppförda helt eller delvis i betong. (60p)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (49)

11. Praun, Tessa: Maria Theresias rokokosläde. En jämförande studie. (60p) 12. Matstoms, Yvonne: Den fasta konsten på Runö Folkhögskola. En bildande miljö för arbetarklassen. (60p) 13. Pouron, Caroline: Torsten Bergmark och Ulf Linde. Konstkritiska metoder. (60p) 14. Berg, Ingvar: Himlalotsen. Harald Lindbergs kormålningar i Björkö-Arholma kyrka. (60p) 15. Åhrén, Martin: Den lilla stadens stora arkitektur. En studie av Söderköpings stadshotell och dess arkitektur. (60p) 16. Glowacki, Anna: Svenska hem i ord och bilder. En studie av en heminredningstidskrift. (60p) 17. Kaulanen, Kaisa: Mausoleer och självlysande plastmadonnor. Gravkonst från två sekelskiften på Norra Kyrkogården i Stockholm. (60p) 18. Nordblad, Ylva: Sofonisba Anguissolas självporträtt. (60p) 19. Kjellstrand, Emma: Fyra offentliga konstverk i Stockholm. En studie av två abstrakta och två realistiska skulpturer. (60p) 20. Virtanen, Paula: Åsa Brandt - Studioglas. Konsten i Torshälla. (60p) 21. Hellsten, Hanna: Mamma Mu och fåret Ullrik. En analys av förmänskligade djur och könsroller i bilderböcker. (60p) 22. Sjögren, Natalia: Välsignad vare du bland kvinnor. Marias och Elisabets möte. En studie i svensk medeltida konst. (60p) 23. - 24. Winqvist, Sophie: Anna Riwkins zigenarfotografier. Det tillfälligas estetik. (60p) 25. Blesse, Åse: Socialrealistiska motiv i svensk konst under andra delen av 1800-talet. (80p) 26. Freudenthal, Anna: Kulturell identitet i postkolonial grönländsk konst. (60p) 27. Sandvall, Harriet: En studie i värmländskt allmogemåleri under 1700-talet. Fragment av interiört måleri på Stöpsjöhyttans Herrgård, Färnebo socken och härad, Värmland. (60p) 28. Gill, Jeanette: En paramentverkstad under ledning av Ersta diakonisällskap. (60p) 29. Key, Sara: Högt och lågt. Om det vita i hud och porträtt. (60p) 30. Köping-Höggård, Monica: Familjen Lagercrantz. Ett porträtt av Gustaf Wilhelm Finnberg. (60p) 31. Näslund, Marie: "Konst är lif". Richard Berghs porträttmåleri under 1880-talet. (60p)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (50)

32. Palmqvist, Eva: I offentlighetens tjänst. En studie av Raoul Wallenbergs torg och tre hjältars monument vid Nybroviken. (60p) 33. Broberg, Jessica: Kjartan Slettemark inför publik och kritik - från 1965 fram till idag. (60p) 34. Danielsson, Jenny: Ansikte mot ansikte. En porträttutställning på Nationalmuseum hösten 2001. (60p) 35. Bohm, Christina: Moulin Rouge ur två perpektiv. En studie i Jules Chérets och Toulouse- Lautrecs affischkonst. (80p) 36. Eriksson, Therese: Pietàmotivets utveckling efter Heliga Birgittas uppenbarelser. En studie av pietàmotivets historia och förändring. (60p) 37. Johansson, Susanna: Kröningsbilder. 1700-talets regenter. (60p) 38. Larsson, Mona-Lisa: Sträck på er! En studie av Vera Nilssons Fredskort. (60p) 39. Svenberg, Jennie: Skrivet om Maurizio Cattelan. (80p) 40. Svennberg, Lisa: Text & Subtext och Floating Chimeras - två utställningar med asiatisk samtidskonst i ett jämförande och postkolonialt perspektiv. (60p) 41. Bolinder, Birgitta: Kärlek och decorum. Roller och ideal i några 1600-talsporträtt av äkta makar. (60p) 42. Rebolledo Génisson, Laura: Picasso. The Swedish Retrospective 1988-89. (60p) 43. Hallbeck, Christian: Emblematik och tidsarketypi i Leonardos "Ginevra de' Benci". (60p) 44. Stödberg, Pernilla: Romantiska dubbelporträtt. Äkta par i holländskt 1600-talsmåleri. (60p) 45. Sommarmo, Camilla: Att skriva om historiemåleriet - en komparativ analys. (80p) 46. Aho, Merja: Med invälsad färg och applicerad dekor. Anna Bobergs glas. (60p) 47. Hagland, Anna: Tradition och skapande. Två konstnärer från Dalarna i ett jämförande perspektiv. (60p) 48. Nordström, Gunilla: En äkta Rembrandt? En analys av terminologin kring Rembrandts grafik. (80p) 49. Yngve, Marlene: Nalen. Studie av en restaurering med tonvikt på dekorationsmåleriet. (60p) 50. Gustafsson, Jeanette: Olga Granner Milles 1874-1967. (60p) 51. Tägtström, Eva: Shintõ i japansk konst. (60p)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (51)

52. Percivall, Gustav: The One and the Double. Realism and Repetition in Late Renaissance Netherlandish Portraiture. (60p) 53. Petersson, Frans-Josef: Konsten att se. Moderniseringen av Nationalmuseum och det moderna konst betraktandets villkor. (60p) 54. Thafvelin, Leo: 1800-talsramar. En analys av stil och funktion. (60p) 55. Eklöf Särnman, Lotta: Magnetism eller hypnos? En studie av Richard Berghs målning Hypnotisk seans. (60p) 56. Pettersson, Hanna: Scenografin till operan Tirfing på Kungliga Teatern 1898. (60p) 57. Råsbrant-Bergström, Charlotte: Ärentunamästaren - skapare av skapelsen. En studie av de medeltida kalk målningarna i Ärentuna kyrka. (60p) 58. Berglund, Anna: Fotografiet som samhällsspegel. Fyra japanska fotografers verk i jämförelse med det japanska samhället. (60p) 59. Gunnert, Anna: Cecilia Sikström och den dubbla blicken. Edith Södergran - en svit sedd ur ett genusteoretiskt perspektiv. (60p) 60. Polic, Sanja: Koppling mellan keltiska motiv och gravstenar i det medeltida Bosnien. (80p) 61. Stenfelt, Susanna: Lovö vattenverk. En historiebeskrivning och kvalitetssyn - att tjäna som underlag för klassning av byggnadsminne. (60p) 62. Lindkvist, Julia: Arkitekttävling med förhinder. Kungl. Vetenskapsakademiens, Naturhistoriska riksmuseets och Vetenskapsakademiens Nobelinstituts byggnadsfråga 1901- 1911. (80p) 63. Engelhardt Önne, Carina: Den glömda stilen. Jugend i svenskt måleri. (80p) 64. Nilsson, Åsa: Astrid Sampe och NK:s Textilkammare. Begynnelseåren 1937-1946 - tre utställningar. (60p) 65. Rosenblom, Birgitta: Guldgrävarläger eller småstadsidyll. Stockholms stads provisoriska nödbostäder. (60p) 66. König, Sandra: Sverige och den tyska modernismen i början av 1900-talet. (60p) 67. Hagerman, Signe: Vi arbetar för livet - en manisfestation med måleri, skulptur, textil och foto på Liljevalchs 1980. (60p) 68. Petersson, Lina: Kvinnliga konstnärer i Idun. En analys av konstnärspresentationer 1889- 1897. (60p) 69. Jönsson, Ingela: 1897 års konstnärliga fält. Eva Bonnier, Hanna Hirsch-Pauli och

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (52)

Hildegard Thorell på Stockholmsutställningens konstavdelning. (60p) 70. Rahm Galanis, Christina: Georgia O'Keeffe och det andliga i konsten. Hur Kandinsky och romantiken nådde Vilda Västern. (60p) 71. Leygraf, Frida: Osvald Sirén och introduktionen av kinesisk konst i Sverige. (60p) 72. Sjöblom, Elin: Musiken i nordiskt sekelskiftesmåleri. (80p)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2000/2001 1. Ström, Gunilla: Mina Carlson-Bredberg, bild och självbild. (60p) 2. Runer, Mona: Hilding Linnqvist och den romantiska naivismen. (60p) 3. Klarström, Christina: Altartavlor av Mårten Eskil Winge, ett exempel på 1800-talets religiösa konst. (60p) 4. Söderman, Sannah: Miriam Bäckström - en flirt med dokumentärfotografiet. (60p) 5.Hermansson, Ingela: Barn, konst och datorer - en studie och analys av Verkstan och Digitala verkstan på Moderna Museet. (60p) 6. Palmquist, Jonatan: Design för maskinen. Industridesignutställning i Bångbro. (60p) 7. Engellau, Matilda: H99 - en annorlunda bomässa. (60p) 8.Morin, Stefan: Trädgårdarna till Steninge slott och Château de Roissy - en analys av Nicodemus Tessin d.y:s planer. (60p) 9. Andresen, Harriet: Näfveqvarns bruk 1911-1930. (60p) 10. Gullberg, Hélène: Julio González och Picasso - Vänskap i konstnärlig utveckling. (60p) 11. Karlsson, Ewa-Lena: Alfabeta och fem bilderbokstecknare. (60p) 12. Konvicka, Anna: Örnen har landat. En ikonografisk studie av ett medeltida örnmotiv i Sverige. (60p) 13. Åberg, Eleonor: Thomas Becket och Skepptuna - en sengotisk skulptur och dess omgivning. (60p) 14. Edin, Olof: Högfors - en dröm om 1700-talet. (60p) 15. Nelsson, Carina: Scheelegatan 26, Stockholm. Ett borgerligt hyreshus från 1880-talet. (60p) 16. Forsgren, Nils: Vicke & Thalia. Viktor Andréns teaterplafonder i kontextuell belysning.

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (53)

(80p) 17. Heuer, Maja: Jakob von Falkes inredningsbok "Die Kunst im Hause". Nyrenässanshemmets konstruktion som teater för 1870-talets borgerliga man i kris. (80p) 18. Jansson, Helena: Den uträckta tungan. En ikonografisk studie av ett svenskt medeltida lejonmotiv. (60p) 19. Blomberg, Anna: Aleksander Wolodarski. En arkitekt i debattens centrum. (80p) 20. Vrethammar, Martin: Vargens hjärta. En målning av Carsten Regild. (60p) 21. Bakhtiar, Mehran: Ned med Tolkning. Om logiken hos konstverk och konstvetenskapliga förklaringar. (80p) 22. Öhrn, Amelie: Scenografin till Don Juan på Dramaten 1999/2000. (60p) 23. Höglund, Lennart: Düsseldorfskolans genombrott i Sverige. (60p) 24. Larsson, Anna Karin: Anna Nordlanderpriset. En studie i hur en jury arbetar. (60p) 25. Seidevall-Byström, Anna: Vuxna bilderböcker för barn? Exemplet Fam Ekman. (60p) 26. Lind, Torbjörn: Bauhaus och Sverige. Om Svenska Slöjdföreningens inställning till skolan för arkitektur och design i Tyskland 1919-1933. (80p) 27. fa*gerholm-Känne, Gunilla: Steninge Slotts barocktak från 1908. (60p) 28. Linde, Peo: Antonin Artaud och Vincent van Gogh - konstnärer utanför samhället. (80p) 29. Goldin, Natalia: Ljus som en länk till det absoluta genom konstnären James Turell. (60p) 30. Kihlberg, Sanna: Den medeltida vildmannen i Sverige - en motivstudie. (80p) 31. Mothander, Lisa: Ellen Lundberg. Om identiteten hos den avbildade kvinnliga konstnären. (60p) 32. Blesse, Åse: Prins Eugens modellteckningar från Paris 1887-1889. (60p) 33. Borgcrantz, Petra: Empiren betraktad genom empiremöbeln på Waldemarsudde. (60p) 34. Vinlöf, Helena: Tidernas Plan - en studie av SAS företagsprofilering 1946-1998. (60p) 35. Fuentes, Cristina: Noaks ark. Lekskulpturgrupp på Bergshamra torg. Ett exempel på kommunal konstpolitik. (60p) 36. Andersson, Roland: Brokvisten som tempelportik. (60p) 37. Stenkula, Ingrid: Carl Fredrik Hill. Tre utställningar. (60p) 38. Flodin, Dorothea: Prins Eugens scenografi till baletten Bergakungen. (60p)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (54)

39. Malmberg, Maria: Abstrakt fotografi - realitet eller omöjlighet? (60p) 40. Ilerup, Anna: Bibliska femmes fatales. Symbolisternas Judit och Salome ur genusperspektiv. (60p) 41. Ahldén, Per: Den götiska silverservisen. En kunglig beställning. (60p) 42. Bojko, Arkadij: En målning och dess förebilder. Mainardi di Bartolos målning "Madonna med barnet" i universitetets samling. (60p) 43. Engelhardt, Carina: Prins Eugens estetik - skapandet av ett kungligt konstnärshem. (60p) 44. Ramnefalk, Anne Charlotte: Hälvete kärring marsch! Kvinnokarikatyrer hos Albert Engström. (80p) 45. Szikriszt, Peter: Louise Adelborg. Rörstrands grand old lady. (60p) 46. Pedersen, Mikael: Soan no chash*tsu. Det japanska tehusets arkitektoniska gestaltning och dess bakomliggande filosofiska och estetiska värderingar. (80p) 47. Wiberg, Karin: Kategorikollektivhus för kvinnor med KV Smaragden 20 i Stockholm som typexempel. (60p) 48. Mårtensson, Monica: Allmogemålningar i jämförande perspektiv. (60p) 49. Lalander, Anita: Wanfa*gui - Det Gyllene Templet. (60p) 50. Melin, Pia: Att dö till själens salighet. Albert Målare som förmedlare av ett samtida ideal. (80p) 51. Strömberg, Diana: Sitespecific - från Robert Smithson till Apolonija Šušterši_. (60p) 52. Kratz, Tina: Med duken som spegel. En jämförande analys av svenska konstnärers självporträtt 1880-1900. (60p) 53. Sonnelid, Charlotta: Dödens ö och Neapolitansk prinsessa. Två talande konstföremål från 1800-talets slu*t. (60p) 54. Kumlien, Hans: Den förlorade sonen. Om Paul Eriksson och hans kristna skulptur. (60p) 55. Dyfverman, Gunilla: Skärsätra - 60-talsfunktionalism värd att bevara. (60p) 56. Rappner, Christina: Om skulptören Arvid Knöppel. (60p) 57. Björklund, Anna: En stor konstnär av det lilla formatet - Johan Erik Bolinder, miniatyrmålare 1768-1808. (60p) 58. Karlsson, Annika: Byggnaden och staden. En studie av karaktärsdrag i Cyrillus Johanssons arkitektur tillämpad på bostadshyreshus i Stockholms stenstad 1914-1935. (60p) 59. Coleman, Annelie: Stadshusen i centrum. En studie av det offentliga rummet i 1900-talets

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (55)

MJölby. (60p) 60. Willers, Karolina: Uno Troili - speglad i sin självbild. (80p) 61. Andréasson, Sofia: Prins Eugen som formgivare av porslin. (60p) 62. Brandberg, Christina: Motsatsernas harmoni. Helene Scherfbecks flerfiguriga motiv 1905- 45. (80p) 63. Söderqvist, Jessica: De medeltida skulpturhuvudena i S:t Ibbs kyrka. En ikonologisk studie. (80p) 64. Lorenz Werner, Elisabet: Derutamajolikan - en modern tradition? (60p) 65. Wahlström, Klara: Plastic Passion - Eero Aarnios 60-talsproduktion. (60p) 66. Schölin, Erica: I Svenska kyrkans tjänst. En studie av Cyrillus Johanssons kyrkoarkitektur med utgångspunkt från Försoningens kyrka på Stora Essingen i Stockholm. (60p) 67. Törnqvist, Eva: Guldton och färgdikt. Tankar från 1860 till 1900 om färgen i skandinaviskt måleri. (80p) 68. Löthman, Helena: Prins Eugen och Norge. (60p) 69. Söderberg, Inga: Rörstrands slott och Rörstrands porslinsfabrik. Granskning av ett kulturarv. (60p) 70. Wahlberg, Ingela: Den s k Drottning Kristinas tronhimmel. Ett broderat praktföremål från renässansen. (60p) 71. Olsson, Anna: Gudomlig konst. Nyskapande sakral textil av Sten Kauppi. (60p) 72. Schumacher, Björn: Lidingö centrum. (60p) 73. Zetterblom, Marianne: Om resan mellan fotografi och måleri. En analys av Annica Karlsson Rixons installation The Drive. (80p) 74. Lindahl, Björn G: Prinsessan. Hanna Paulis målning tolkad med inferential criticism. (60p) 75. Koundrat, Tatiana: Théophile Gautier som konstkritiker. Ingres och Delacroix på Världsutställningen 1855. (60p) 76. Kangas, Stig: Altarskåpet i Täby kyrka. (80p) 77. Finneman, Monica: Rolf Hanson. Parafraser efter C.F. Hill och A. Böcklin. (60p) 78. Odevall, Michaela: Tre porträtt ur Vibyholms porträttsamling tillskrivna Holger Hansson. (60p)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (56)

79. Röstlund, Britta: Zorn - gubbsjuk eller unik kvinnoskildrare? En studie över reaktioner av Zorns naketmåleri. (60p) 80. Nilsson, Linda: Sculptura 97. En studie av allmänhetens kritik. (60p) 81. Stasinski, Robert: Konst och antagning. En granskning av Sveriges konsthögskolors konstsyn. (60p) 82. Pettersson, Ann: Landskapsarkitekt Sylvia Gibson. En bortglömd pionjär? 83. Boode, Caroline: Två installationer av Ann-Sofi Sidén. "Codex" och "Station 10 och tillbaka igen". (60p) 84. Laksov, Susanne: Formgivning av vardagsföremål. Om samspelet mellan konstnärligt uttryck och användning. (60p) 85. Borgh, Birgitta: Waldemarsuddes park och trädgårdsanläggning. (60p) 86. Löthgren, Ulrika: Odd Nerdrum - en avantgardistisk konstnär? (60p) 87. Theander, Marie: Prins Eugen som möbelformgivare. (60p)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 1999/2000 1. Törnqvist, Eva: Ämnen för Bildande konst. Konstakademiens prisämnestävlingar 1786- 1900. (60p) 2. Nordström, Charlotta; Robert Wilsons scenografi till Ett drömspel. Ett allkonstverk på Stockholms stadsteater 1998. (60p) 3. Antfolk, Helene: Mellan avtryck, bild och objekt. En studie i konstnärskapet Torsten Andersson. (60p) 4. Hedlund, Helena: Kroknäsor och pösmagar. Svenska 1700-talskarikatyrer. (60p) 5. Svenberg, Jennie M: Hjalmar Gabrielson, ett porträtt. (60p) 6. Rudling, Sofia: "Nordisk Sommarkväll" av Richard Bergh sedd ur ett idéhistoriskt perspektiv. (60p) 7. Hjortsberg, Christina: Holsteinska Familjetavlan. Ett grupporträtt av Jürgen Ovens. (60p) 8. Berge, Margareta: Alfred Bergström. En bortglömd akademiprofessor. (60p) 9. Dahlgren, Louise: Kunskapens arkitektur. Europeiska nationalbibliotek uppförda under 1990-talet. (80p)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (57)

10. Sjöberg, Tina: Tuffa pojkar och söta flickor. Barnklädesreklam ur ett genusperspektiv. (60p) 11. Fahlstrøm, Unn: Masonittskiveskandalen og Öyvind Fahlströms teorier på femtitallet. (60p) 12. Dahl, Mary: Att se rött. Den röda färgen som tema i Sigrid Hjerténs måleri. (80p) 13. Elmqvist, Inga: Den avbildade astronomin. Bildprogrammet i astronomen Johannes Hevelius böcker. (80p) 14. Schwartz, Linda: Kristi begråtande. En studie av två skulpturgrupper från fjortonhundratalets Emilien. (60p) 15. Gustafsson, Jenny: Stranger than Paradise - en undersökning av svenskt samtida fotografi. (60p) 16. Uotila Hellbom, Ulla-Maija: Marianne Lindberg de Geer ser på sig själv. Samtida porträttbilder. (60p) 17. Sörstedt, Claes: Artur von Schmalensee. Byggnader och projekt 1927-48. (60p) 18. Beling, Dagmar: Brita Hörlin - en konstnärsprofil. (60p) 19. Nolgren, Sandra: Arkitektkontoret Hagström & Ekmans jugendarkitektur med utgångspunkt från åtta bostadshus i Stockholm. (60p) 20. Hedstrand, Elisabeth: Uppgörelse med modernismen? En studie i Dick Bengtssons bildvärld under 1960- och 1970- talen. (80p) 21. Biernacka, Ewa: "Le livre du bon roy Alixandre", KB Vu 20. Alexander den stores roll i handskriftens bildcykel, ett tolkningsförsök. (80p) 22. Landes, Robert: Gränser 98. Konceptuell konst i gatumiljön under Kulturhuvudstadsåret i Stockholm 1998. (60p) 23. NilssonOlsson, Ingrid: "Därför är min skulptur kropp", Louise Bourgeois konst som en visuell gestaltning av Pierre Bourdieus teorier om det manliga symboliska våldet. (80p) 24. Neumaier, Lotten: Beckholmen. En ortsstudie av en bortglömd ö mitt i Stockholm samt dess bebyggelse. (60p) 25. Sand, Ulf: Färgsättning som konst. Kolorism i klinik och konsthall. (80p) 26. Philipson, Ann: Absolut Vodka. En diskussion om konst och reklam. (60p) 27. Ziemski, Sylvia: Konstverket och kontexten. Presentationen av Moderna Museets samling 1999. (60p)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (58)

28. Theutenberg, Ulrika: Ehrenstrahls hästmålningar - kungliga maktsymboler. (60p) 29. Nilsson, Inga: Hör Golgatagruppen i Skee ihop med Storkyrkoaltarskåpets grupp? (80p) 30. Rönnlund, Mikael: Bildkonstnärerna och projektbidragen. En granskning av ansökningarna till Konstnärsnämnden/Sveriges bildkonstnärsfond hösten 1993 - våren 1998. (80p) 31. Dagnan, Katharina I: Isidore Dagnan (1788-1873) och det franska landskapets funktioner. En klassisk romantisk naturutflykt. (80p) 32. Samuelsson, Per: Sökandet efter goda bo(stads)kvalitéer. En kritisk analys av tre kvarter i Hammarby sjöstad, Stockholm. (60p) 33. Åkestam, Mia: Bebådelsebilder från medeltiden i relation till Heliga Birgittas uppenbarelser. (80p) 34. Malmnäs, Isabell: Konst i byggprocessen. En jämförande analys av statliga och privata satsningar under 1990-talet. (60p) 35. Berlekom, Sara: Kungsträdgårdens tunnelbanestation - en helhetsmiljö. (60p) 36. Aggeklint Wang, Eva: Guanyin i förändring. Om det androgyna i bilduttrycket från blomstrande Tang till Song- dynastin. (80p) 37. Bjuhr, Johanna: Röster om samtida konst. En kvalitativ undersökning. (60p) 38. Khayati, Sophia: Arkitekt och kvinna - i en stark manlig yrkestradition. (60p) 39. Kron, Ewa: Om tapetproduktion i frihetstidens Stockholm. Med särskilt beaktande av vaxdukstapeter. (80p) 40. Ulfström, Anna-Stina: Drottningar och andra kvinnor. Porträtt analyserade ur ett feministiskt perspektiv. (60p) 41. Duvander, Pernilla: It´s a Mans World - Pauline Boty och 1960-talet. (60p) 42. Herder, Janna: Älskar, älskar inte. Kommunikativa perspektiv på 1600-talets nederländska brevikonografi. (60p) 43. Mohager, Petra: S:t Sigfrids kyrka - ett permanent provisorium. (60p) 44. Langdal, Paola: Den bortglömda regenten Ulrika Eleonora. Porträtt - ur ett genusperspektiv. (60p) 45. Polic, Sanja: Bildsymboler på gravstenar i det medeltida Bosnien - med särskild analys av spiral, rosett, halvmåne, drake, fågel och jaktmotiv. (60p) 46. Westerberg, Marie-Louise: Jonas Hoffman. Presentation av en mångsidig konstnär på

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (59)

1700-talet. (60p) 47. Kangas, Stig: Lars Andersson - målaren. En studie i Lars Anderssons konstnärskap. (60p) 48. Asp, Eva: Synen på sexualitet i medeltida svensk kyrkokonst, med nedslag i samtiden. (60p) 49. Englund, Anette: En katt bland hermeliner. Den autodidakte konstnärens position i det historiska och nutida konstlivet. (60p) 50. Mellander, Cathrine: Svindersviks gård - ett studium av köksflygelns byggnadshistoria. (80p) 51. Klemsdal, Anne M.: Kunst som fanger blikket - en studie i Håkan Rehnbergs kunstnerskap. (60p) 52. Hesseborn, Elisabet: Centralpalatset och det "brutala övervåldet". Historien om en byggnads omgestaltning och synen på restaureringsprinciper under 100 år. (60p) 53. Laitinen, Moniqa: Miljöteckningen i svenska bilderböcker 1900 - 1990-tal. (60p). 54. Jonsson, Min-Jung: Kejsarens nya kläder eller genuin konstruktion? Ulf Rollofs objekt 1989-1999. (60p) 55. Hedberg, Karin: Väv av en bild. Om överföringsprocessen från konstnärens förlaga till textilvävnad. (60p) 56. Stillström, Gunilla: Flaggan i topp! Svenska Flaggans Dags brevmärken 1916-1935. (80p) 57. Svensson, Anders: Ett obeaktat ungdomsverk av Veit Stoss? (80p) 58. Almström, Albin: Konnässörens öga. Attributioners och kvalitetsbestämningars grunder, metoder och problem. (60p) 59. Kollnitz, Andrea: Många gånger jag. Självporträtt av Carin Ellberg och Marianne Lindberg De Geer. (80p) 60. Edh, Gunilla: Fanny Brate. Barnens och hemmets konstnär. (60p) 61. Jeppsson, Anna: Annika von Hausswolff. Iskall idyll. Nationalrealism möter socialrealism. Tre bilder, tre analyser. (60p) 62. Ohlsson, Christen: Svenneby gamla kyrka. Bohusläns äldsta kyrkobyggnad. (60p) 63. Borg, Anneli: 1930-talets nya biografarkitektur i Stockholm. (60p) 64. Melin, Pia: "Varhälst man läser om din pina, där skall djävulen fly". Fyra uppsvenska målarskolors bild av den Heliga Margareta. (60p) 65. Westerberg, Peter: Jugendmöbler från Arvika - Bröderna Erikssons Möbelverkstad. (60p)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (60)

66. Larsson, Lars Håkan: Konsten att vara offentlig - en undersökning om tillgängligheten till konstverk på allmänna platser. (60p) 67. Pech, Christina: En kyrka mellan då och imorgon. Uttryck och innehåll i Den helige Andes kyrka i Paks av Imre Makovecz. (80p) 68. Johansson, Anna Micro: Torget i debattens centrum. En attitydundersökning om Sergels torgs vara eller icke-vara. (80p) 69. Mützell, Petra: Hur behandlas konsten? - om konst på sjukhus. (60p) 70. Ekberg, Veronica: Graalkonsten - ursprung och utveckling. (60p) 71. von Liewen Wistrand, Lotta: Länna kyrkby. Bebyggelse och bevarande. (60p) 72. Ramnefalk, Anne Charlotte: Sankt Göran i Danderyds kyrka. Forskningen kring en relief till Bernt Notkes skulptur i Storkyrkan. (60p) 73. Börjesson, Johan: Figura Serpentinatissima. A Motif in Mannerist Art. (80p) 74. Kjällman, Linn: Marginalen illuminerar illuminatören. En analys av bilderna i "Le Roman D´Athis et Prophilias", KB VU 16. (60p) 75. Nordgren, Sara: Carl Eldhs fontän vid Stureplan. En undersökning av dess tillkomst och mottagande. (60p) 76. Ulfsdotter, Anna: Cedergrenska tornets färdigställande. Drömmen om tornet fullbordad? (60p) 77. Bäckström, Jenny: De mjuka formernas servis - en studie i folkhem och smakfostran. (60p) 78. Brånby, Lovisa: Iscensättning av verkligheten. Med utgångspunkt i Sam Taylor-Woods videoinstallationer. (60p) 79. Björkbacka, Tiina: Egron Lundgren och orientalismen. (60p) 80. Gustafsson, Malin: Lägenhetens bostadskvaliteter. Tre mässor speglar utvecklingen 1985- 1999. (60p) 81. Ussing, Kalinka: Billedfa*get des rödder og udformning i to skoler. (60p) 82. Svanängen, Erika: Rum för resande. En studie om motellet Gyllene Uttern i Gränna. (60p) 83. Danielsson, Lovisa: Kristus på regnbågen. Waldemar Lorentzons fresk i Kastlösa kyrka. (60p) 84. Nyman, Eija: Axel Fahlcrantz, landskaps- och stämningsmålare. (60p) 85. Nygren, Isabel: Karl XIV Johan - betraktad utifrån hans sängkammare på Rosersbergs slott. (60p)

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (61)

86. Ahlin, Emma: Esko Männikkö & Pekka Turunen. Två finska fotografer - en jämförelse. (60p) 87. Melin Geijer, Hélène: Heliga tre konungar. En motivstudie på romanska dopfuntar i Sverige. (60p) 88. Stattin, Katarina: Den första samlade uppvisningen af svensk kvinnlig konst. Föreningen Svenska konstnärinnor och dess första utställning. (60p) 89. Roedenbeck, Sofia: Kunglig scenografi - dekorationsritningar av Axel Nyström d. ä. (60p) 90. Englund, Anette: Med människan i fokus. Konst forskning eller journalistik? Etiska och juridiska aspekter på fotografisk nutidskonst i Norden. (80p) 91. Östgren, Anna: Egron Lundgren och drottning Victorias teateralbum. (60p) 92. Nilsson, Jessica: Bredäng. En studie över ett stadsdelsområde i Skärholmen. (60p) 93. Nyberg, Shirley: IBM Forums och Ericsson Radio Systems arkitektoniska utformning i Kista. (60p)

KANDIDATUPPSATSER LÄSÅRET 1998/99 Ahlgren, Anna: Grimstaby, småstad i Upplands Väsby. Om en bostadsplanering efter miljonprogrammet. Anderljung, Åsa: Ombyggnader och förändringar i sju sörmländska kyrkor uppförda mellan 1892-1915. Arfalk, Martin: Starrbäcksängen och landskapsarkitekturen. Barkman, Antonia: Argent haché. En studie kring en försilvringsteknik. Bengtsson, Johanna: Från drömmen om social reform till nostalgi. Carl och Karin Larssons konst på stockholmsutställningen och hundra år senare. Björkman, Mie: Carl Larssons illustrationer för barn. Björsell, Michael: Fruängen i Stockholm. Om förtätning och förändring av förorten under 1980- och 1990-talen. Borgö, Louise: Shakerstilens influenser på svensk inredningsdesign och möbelformgivning. de Brito, Elisabeth: Hyresgästernas Möbelaffär: "Lagom" kvalitet till "rimliga" priser. Du Rietz, Marie-Christine: Upp- och nedvända världen och andra folkliga motiv i Tensta kyrkas kalkmålningar. Ekroth, Power: Curatorn - subjektiv och synlig i samtidskonsten eller "Thank you God, for

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (62)

not making me a curator!" Eriksson, Victoria: Prakt på landsbygden. En analys av stuckaturtaken på Kohlswa herrgård. Fors, Anette: Nio nyklassicistiska kyrkor i Gästrikland. Restaureringar och förändringar till idag. Gillquist, Kerstin: Judaskyssen och gripandet i Getsemane som de framställs hos Passionsmästaren, Albertus Pictor och Mäster Amund. Henriksson, Emma: Matuppläggning i Sverige - ur en konstvetenskaplig synvinkel. Jonsson, Jens: Ralph Erskines Aula Magna. Arkitektur och teori i Nationalstadsparken. Junker, Ida: Bilderbok och bilderbokssyn. Strukturell analys av 1996 års bilderböcker. Kellerman, Eva: Kulturhusets utställningsverksamhet - dess utveckling och förändringar 1974- 1996. Kobak, Monika: Lena Lerviks moderskulpturer. Ett budskap uttryckt i form och symboler. Kvist, Karin: Marie-Louise Ekman - den fria feministen. Konstnärens egen intention och några recensenters syn på hennes konst - från 1970-tal till idag. Leichtle, Scarlett: Fångarna på fortet. Jeremy Benthams Panoptikon 1787. Lüning, Juliane: Cecilia Edefalk - ein Porträt. Norinder, Karin: Kvarteret Spårvagnen - en miljö i förändring. Löthman, Bodil: Heliga Hjärtas kloster. Det religiösa livet uttryckt i konsten. Löwenberg, Zacharias: Att rosa eller risa. Strindbergs konstkritik i samtida belysning. Millqvist, Elisabeth: Utställd skulptur - ogräs eller näring? En studie av Rottneros och Wanås. Müller-Suur, Annika: Den svenska målarkonstens dotter - Anna Maria Ehrenstrahl. Nilsson, Inga: Altarskåpet i Huddinge kyrka. Nordström, Cecilia: Senbarockens möbler. En presentation av stilens förutsättningar och influenser samt tre svenska möbelmästare. Norée, Carina: Turisterna. Laurie Simmons Tourism-serie i lacansk tolkning. Prosell, Maria: En analys av fyra konstkritikers recensioner i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 1965-1969. Rinman, Viveka: Institut des Hautes Etudes en Arts Plastiques. Pontus Hulténs internationella

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (63)

diskussionsforum i Paris 1988-1995. Rosenlund, Nina: Moderna museet och kritiken. En analys av kritiken kring ett konstmuseum 1990-1996. Rudberg, Kristin: Bodyþs Beauty. Hur relationen mellan konstnär och modell avspeglas i Dante Gabriel Rossettis konst. Rönnlund, Mikael: Petter Pettersson. Människan och konstnärsmyten. Seim, Ingrid: Bärnsten - igår, idag och imorgon. Sjöblom, Elin: Lekande allvar. En jämförande studie av Helga Henschens bilduttryck. Smidova, Magdalena: "Konst där vi bor". Utsmyckningar i bostadsområden i Stockholm 1987-1991. Strand, Petra: Funktionalistiskt hantverk. En studie i Ingegerd Råmans glasformgivning. Svensson, Anders: Bellissima invenzione. En historiografisk undersökning kring legenden om olje- måleriets uppfinnande av bröderna van Eyck. Söderqvist, Jessica: Den befästa rundkyrkan i Valleberga. En rekonstruktion av ett medeltida kyrkorum. Theng, Jenny: Hur ska vi närma oss samtidskonsten? Den franske konstteoretikern Yves Michauds försök till svar på frågan. Törnblom, Carina: Konst på tallrik. Tallriksdekorens utveckling under 1920-tal till 1960-tal. Widebäck, Sara: Ett möte med illustratören Mati Lepp. Wilund, Paul: Morgondagens hus. Förebilder för Bruno Mathssons arkitektur. Ängermark, Sofia: Vildblommor och adelsvapen. Louise Adelborg som formgivare.

MAGISTERUPPSATSER LÄSÅRET 1998/99 Nyberg, Hanna: Realism, naturalism och vetenskap - medicinska genremålningar 1870-1939. Näslund, Anna: Konsten att rita en triangel. Hur påverkar pappersformen förskolebarns förmåga att kopiera trianglar? Orrghen, Anna: Om interaktivitet i samtida bildkonst. Med exemplet Jenny Holzers' "Please

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (64)

change beliefs". Polsa, Virve: Logeteater på Stockholms slott? Nicodemus Tessin d.y.:s planer på en hovteater åt Karl XII. Voisin, Marie-Astrid: "To promote the Increase of Learning." Viscount Fitzwilliam, Art Collector.

KANDIDATUPPSATSER LÄSÅRET 1997/98 Arnshav, Marina: Monteringsfärdiga trähus under andra hälften av 1800-talet. En studie av tre snickerifabriker i Stockholm. Arleij, Stefan: Ormbärare och vargryttare. Orm- och vargsymbolik på bild-och runstenar, tiden c:a 500-1000 e.Kr. Bergström, Eva-Lena: Konst vid vägen - om konstnärlig gestaltning i trafikmiljö. Biernacka, Ewa: Davids liv i senmedeltida kalkmåleri i Sverige. Bjarnestam, Joakim: När den amerikanska konsten kom till Sverige. Hur den amerikanska konsten introducerades och bemöttes i Sverige på 1950-talet. Blomberg, Anna: "Den nya staden". Eriksdalsområdet i Stockholm - en funktionalistisk bostadslösning. Blomhage, Angelica: Ett konstnärligt möte. En studie av bildkonstnären Martin Garc¡as måleri. Bohm, Christina: Restaureringen av Nordiska museet. En fallstudie i byggnadsvård. Brattberg, Josefine: Gallerivärlden och Internet, en studie om Stockholm i tiden. Buonfiglio, Alessandra: Könsskillnader i barnteckningar utförda av fem- och sexåringar i Danderyd och Enskede. Carendi, Christine: Abstrakt fåneri eller häftiga stenar? En studie av mottagandet av Pål Svenssons skulpturgrupp Stenarna i Jönköping. Carlberg, Anna-Stina: Målarens dotter. Konst och liv med konstnären Maja Bergh Holtermann, Richard Berghs dotter. Casemyr, Liselott: Att måla av sin mor. Stefan Johansson och modersbilden i måleriet. Christerson, Annika: Hedvig Elisabeth Charlotta, hertiginna av Södermanland, Sveriges drottning. Genom livet i konsten. Cronemo, Annalena: William de Brailes och Psalterium B2010 - en engelsk bokmålare på

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (65)

1200-talet. Dahl, Mary: Lekplatser och estetik. En jämförande studie av den planerade lekplatsens form och funktion. Ekeroth, Daniel: Punkens omslagsvärld. Element av feminism och popkonst i den tidiga punkrörelsens uttryckssätt. Ekström, Matilda: Amerika i Södertälje. Ett exempel på en kommuns hantering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Eliasson, Gun: Feministiskt uppbrott - om 1970-talets temautställningar. Enberg, Anna: Skulpturens rum - Gustav III:s antikmuseum, Nationalmuseum, Orangerimuseet. Extergren, Björn: Famille verte - Den gröna familjen, en porslinsdekor. Fahlén, Joakim: Höjer & Ljungqvist. Ett arkitektkontors verksamhet 1952-85 speglat genom en studie av fem bostadsområden. Flack, Paul: Stämningskonst i Sverige - en tradition. Studie av konst från romantik till nutid med tyngdpunkt på 1900-talet. Florén, Anna-Karin: Med textilen som uttrycksmedel. En studie av utvecklingslinjer och ideal i Alf Munthes textila produktion. Forsting, Magnus: Bebådelsen i ryskt ikonmåleri. Några valda exempel från 1100-talet till 1600-talet. Forsberg, Berit: "Var välkommen envar under ungdomens tak ..." Om tre ordenshus i Närke - profana folkrörelselokaler tillhöriga IOGT, den svenska godtemplarrörelsen. Fredriksson, Henrik: Porträttkonstnären Georg von Rosen - karaktärsstudier från 1880-90- talen. Friberg, Karin Charlotta: De importerade dockornas land. En studie av dockutbudet i Sverige genom utvalda postorderkataloger 1900- 1960 med historik och analys. Gustavsson, Johanna: Konsten som en skön fåtölj? En analys av Matisses konstteori. Havland, Ida: Nya intryck i kyrkorummet. 10 kyrkorestaureringar i Södermanland under 1930-talet. Heiwe, Birgitta: Det flandriska altarskåpet i Frustuna kyrka. En ikonografisk och stilistisk studie. Helander, Tove: Curatorn - den frilansande utställningsbyggaren.

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (66)

Herolf, Josefin: Kommunikationsteknologi och konst. En ny estetik? Herlöfsson, Torun: Fältöversten - en förort mitt i staden. En bebyggelsehistorisk analys av servicekvarteret Fältöversten på Östermalm i Stockholm. Hillbert, Lina: "Bobos hjärta". Problematiken kring en offentlig skulptur. Holm, Erika: Att följa ett idéhistoriskt och ett intuitivt spår. En analys av Karl Nordströms målning Ovädersmoln. Holmkvist, Saskia: Dekoren blir avbild. Textilen får ny status. Hultgård, Anna-Sara: Sankta Lucia. Kult, ikonografi och folktro med tonvikt på Norden. Håkansson, Jenny: Munch och Stockholmskritiken. Högberg, Gabrielle: Utsmyckningen i Regeringens kulvertsystem - ett projekt i tre etapper. Isakson, Bo: Sparlösastenen. En bildanalys. Jansson, Anna: - ty dräkten röjer mannens karaktär (Polonius). En jämförande studie mellan tre Hamlet- uppsättningar. Johansson, Ann: Trådarnas närhet. Gamla stans tunnelbanestation. Joki-Jakobsson, Anne: Abstrakta tankar i konkreta former. En studie i Eva Löfdahls konstnärsskap. Kaschner-Jegust, Maja: Hugo Hörlin - möbelritare i brytningstiden mellan nystilarna och Arts and Crafts. Kihlberg, Sanna: Bildutsmyckningen i ett gotiskt psalterium - Huseby 8 i Kungliga biblioteket. Klein, Emelie: Stockholmsutställningen 1930 & H55. En jämförande studie Kvist, Christina: Källtomta i Södertälje. Historien om ett egna hem med aspekter på bevarande. Lindberg, Johanna: IX. En grafikergrupp med individualistiskt utrymme. Linde, Peo: Konst spirande ur grubbleri. En analys av Strindbergs och Munchs konstnärskap i förhållande till Nietzsches filosofi. Lindelöf, Eva: Vad har samtidskonsten med huvudfotingar att göra? En analytisk jämförelse av Anders Widoffs målningar och barns bilder. Lindeman, Anna: Johan Christian Linning - snickarmästare i Stockholms snickarämbete 1779-1801.

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (67)

Lindholm, Anders: Konstnärens rum. Mytskapande kring konstnärlig verksamhet? Lindström, Greta: Ett stänk av reinkarnation. Brukskonst av Leif Hauge och Jonas Torstensson. Linton, Björn: Har konsten någon framtid? Konstens roll i samhället nu och i framtiden. Lundberg, Elisabeth: Tio teckningar ur Bellingasamlingen. Vardagsscener från 1700-talet sedda genom Jean Eric Rehns ögon. Macao, Carla: Stadens gräns. Norrtulls och Norra Stations utveckling och gestaltning. Masth, Ann-Sofie: Fotografen Anders Petersens förhållande till dokumentärfotografiet. Mellander, Cathrine: Kyrkorestaureringar i Karlstad stift under 1960-talet. Miksch, Björn: Judar i medeltida svensk konst. En studie av judeframställningar i tre svenska medeltidsmålares verk. Nikichova, Nina: Jan van Eycks Arnolfini-porträtt. En jämförande analys av olika tolkningar. Nilsson, Maria: Feministisk konst i Indien. Arpana Caur, Navjot Altaf och Nalini Malani - tre samtida kvinnliga konstnärer. Nilsson Olsson, Ingrid: Att gestalta sin samtid. Kvinnliga och manliga konstnärskarriärer under 70- 80- och 90-talen på Galleri Händer i Stockholm. Norberg, Peter: Gustaf Hermansson - arkitekt vid sekelskiftet. Med inledande del om förnyelsen av Sundsvall 1850-1900, som bakgrund till Gustaf Hermanssons karriär. Nyström, Hanna: Konstvärldens dilema - en analys av den Institutionella konstteorin Odehammar, Ulf: Konstnärsbok - metabok - artistþs book. Systematisering, definition och konvention för en konstform med utgångspunkt i boken. Perotti, Jan: Bevara mig väl! En studie av funktionalismen och dess bevarandeproblematik. Romefors, Örjan: Tidningstecknaren Ivar Starkenberg. En analys av stil och änesval i hans politiska teckningar. Roussinova, Roussina: Att skapa konsthistoria. En studie av Kenneth Clarks bok Piero della Francesca. Rydén, Maria: Den befästa kyrkan. En studie rörande framväxten av försvarskyrkor på Öland. Sand, Ulf: Limmet som ville vara färg. Lanseringen av plastfärgen under femtiotalet. Sahlström, Mimi: De stora mästarna. En undersökning av de sätt på vilka mästarna och deras verk karakteriseras i konsthistoriska översiktsverk.

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (68)

Singer, Ann-Christine: I riktning mot fjärde dimensionen. En studie av Karl Erik Häggblads verk. Steintorsdottir, Kristin : Kroppen bakom kläderna. En studie av de kvinnoideal som styrt skyltdockans utformning från 1897 till 1997. Taawo, Pia: Altarskåpet i Dillnäs kyrka. Ett senmedeltida Mariaskåp från Antwerpen. Wahlbom, Elisabeth: Swedish Design. En studie av två svenska formgivningsutställningar utomlands. Welin, Anneli: Ljusbärare i våra domkyrkor. Winnerhall, Kristina: Offentlig konst. Fyra studier av funktion och interaktion. Zättlin, Agneta: Enångers medeltida dopfunt. En ikonografisk och stilistisk analys. Ågren, Lisa: Förtätat på Åsen. Upprustningen av smalhusstadsdelen Hägerstensåsen. Åkestam, Mia: Bebådelsebilder i svensk medeltida konst.

MAGISTERUPPSATSER LÄSÅRET 1997/98 Andersson, Charlotta: Kyrkorna i nya händer. En utvärdering av en reform inom kulturmiljövården. Berglund, Ann-Mari: Arkitekt SAR Björn Hedvall. Modernism inom en klassisk ram. Dahlström, Erland: Handeln med konst i Paris under 1800- talet. Digerfeldt-Månsson, Theresa: Så formas produkter inom globala företag. Ett studium av Electrolux' spis- och kylskåpsdesign under 1990-talet. Ernstell, Eva-Sofi: Christopher Särgell - en brodör i Stockholm. Frondell, Karin: Tyra Lundgren och kritiken mot svensk konstindustri. Holmberg, Petra: Textilfodral i den japanska teceremonin. Loock, Johan: Hans Biskop och Gabriel Gyllengrip. En byggmästare och en landshövding i frihetstidens Norrland. Mikaelsson, Görel: Tistad. Ett herresäte och dess byggnadshistoria. Ström, Emilia: Johan Gustaf Sandbergs grupporträtt. En studie av betraktarens roll i hans grupporträtt och porträttgrupper 1815-1843.

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (69)

Vahanen, Kaarina: Det 'urfinska' i Akseli Gallen-Kallelas konst. Örn, Johan: Vox humana. Längtan efter en mänsklig arkitektur.

KANDIDATUPPSATSER LÄSÅRET 1996/97 Achá Sonesson, Monica: Resecentrum och tre stationsbyggnaders anpassning till X2000. Aggeklint Wang, Eva: Glimtar bakom förhänget. En studie av väggmålningar, gravfiguriner och målningar på siden föreställande palatsdamer under Tang-dynastien. Alvemur, Anna: Värdefull eller värdelös - Hur sätter vi gränserna? Om synen på kulturmiljö och bevarande med utgångspunkt från den gamla järnvägsbron vid Stocksund. Andersson Magdalena: Dalhem, Ekeby och Hörsne. Restaureringsprinciper i tre gotländska kyrkor. Andreasson Kling, Caroline: Signerade gustavianska och sengustavianska stockholmsstolar. Arvidsson, Catrine: Kina slott vid Drottningholm. Tillkomst och förändringar av byggnader och omgivningar. Aspfors, Johan: Magnus Isaeus som arkitekt i Gustavsberg. Om utbyggnaden av Gustavsberg i slu*tet av 1800-talet. Bengtsson, Anna: Plus minus rum eller Kopparblomma? En studie av Arne Jones skulptur i Sandviken. Bergman, Peter: Hip Hopgrafittin i Stockholm 1984-1994. Påverkan och förändring av stiluttrycket. Brugge, Agneta: Höggotiska triumfkrucifix i Uppland. Carlweitz, Pontus: Nynäs, Bälinge socken, Södermanland. Kakelugnar och spisar på Nynäs herrgård. Eldstaden som konst och kulturhistoria. Castenfors Birgitta: Konstnären Olof Hermelin - en mångsysslare. Dahlgren, Louise: Léonie Geisendorf. En arkitekt med vilja att skapa uttrycksfulla hus i harmoni med naturen. di Martini, Ulrika: Nöstetangens glasbruk 1741-1777. Dziurlikowska, Magdalena: Målade gester. En jämförelse av gestiken i Edvard Munchs och Gustav Klimts målningar. Ehrlén, Karin: Gunghästar i batalj. En målning av Staffan Hallström.

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (70)

Fahlström Catrin: Bländverk. John Macfarlanes scenografi till Dramatens uppsättning 1995. Floberg, Josefine: Dröm och verklighet. En kvalitativ analys av miljöer i svenska bilderböcker. Fridh, Jenny: Sveriges Televisions julkalendrar genom åren. En studie av illustrationerna under fyra decennier. Gumælius Marianne: Ivar Tengbom och nationalromantiken. Hahr, Teresa: Herr P:s penningar och Konsument i oändligheten. En av Björn Lövins utställningar på Moderna museet. Hallman, Jörgen: Lars Tunbjörk, fotograf. En jämförande studie av hans bildskapande och en diskussion om fotografiet som konstform. Hjelte, Kristina: Basen vi står på - några samtida golv. Hoogendoorn, Vivianne: Altarskåpet från Lofta - ett senmedeltida altarskåp från Nederländerna. Högström, Stina: "...från Plågan till Döviken... Ett projekt i samarbete mellan Göran Strandow och Söderhamns Kust- och skärgårdsförening. xxxx : Människa och natur. En studie av hur synen på förhållandet mellan människa och natur kommer till uttryck i tre ekologiska konstverk. Jansson, Birgitta: Stockholms Centralstations åtta monumentalmålningar över svenska landskap av Johan Ericsson och Natan Johansson. Järvinen Anna: 'Du har tid' - en attitydundersökning kring ett offentligt konstverk. Kessler, Anna: Att bära levande vittnesbörd om nutiden. 1990-talets konst speglad i Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets konstkritik. Lagerkvist, Bengt: 1600-talsstilleben med särskild hänsyn till Lubin Baugins Le dessert des gaufrettes. Lampela, Heli: Konstverket 'Skogen' på Stadsbiblioteket i Södertälje. Ett exempel på 1970- talets kulturpolitik. Lind, Torbjörn: Gustavbergs studio - ett estetiskt laboratorium. Om konstnärlig utveckling och frihet i konstindustrin. Lindberg, Jonas: Ulrica Hydman-Vallien. Konstnär och kommersiell? Lindberg, Anna-Karin: Konst på barnsjukhus - som exempel på barns offentliga milj&oum;l. Lublinn, Barbara: Ungdomsbokens omslag. Fyra fallstudier.

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (71)

Lundholm, Magnus: En studie av Peter Celsings Kulturhus. Beskrivning av byggnaden och tankar kring dess arkitektur. Mörkfors, Gunnel: Nyklassicistiska kyrkointeriörer. Utvecklingen i Östergötland 1760-1860. Nyberg, Hanna: Vår Fru Jungfru Maria i Jämtlands medeltida träskulptur - en komparativ studie. Nyhlén, Tove: Vattentorn - bevarande genom återanvändning? Sommarmo, Camilla: Gerhard Richter. Substansen i ett trettioårigt konstnärskap. En jämförelse mellan kritiken och konstnärens intentioner. Olsson, Anna: Högtstående träarkitektur - profana medeltida timmerbyggnader i Sverige och Norge. Pettersson, Anita: Skulptören Anne-Marie Nordin och arbetet bakom hennes verk. Post, Jennifer: Bostadskvarter i Västertorp. En studie av folkhemsarkitektur i en stockholmsförort. Prytz, Daniel: Folket i bild. Konsten och folkbildningen 1946-1952. Röing, Elsa: Ersättningsarkitektur i Stockholm 1970-1990. Anpassning av nya hus till befintliga byggnader, med exempel av Bengt Lindroos och Sune Malmquist. Roos Lindgren, Karin: De tolv. En utställningskoalition? En studie av De tolvs utställningar och kritikers bemötande. Rosell, Anna: "O ädla kors..." Sankt Andreas martyrium i svensk medeltidskonst. Högstr&oumlm, Estelle: Önskemuseet. Utställningen bakom kärnan i Moderna Museets samling. Schubert, Linda: Motsatser - dekonstruktion eller gestaltning i Maya Eizins konst. Strömer, Mathias: Den dekadenta stilens ideologi. Tre 1900-talsverk i ljuset av fin de siècle. Sulkula, Kristin: Konst i väntan på vård. En jämförande studie av tre väntrum och deras konst. Swedin, Johanna: Carin Wästbergs konstnärliga och estetiska verksamhet. Tesdorpf, Catharina: Passion för tyg och 1400-tal. En studie i Christos och Jeanne- Claudes konst. Thapper Thérese: Konstpedagogik i teori och praktik. En studie av den pedagogiska verksamheten på Nationalmuseum, Stockholms läns museum och Moderna Museet. Tyrhammar Signeul, Lotta: Utbildning eller utveckling? En studie av diskussionen om fri eller bunden undervisning på Kungliga Konsthögskolan.

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (72)

Wahlquist, Anna: Misterhults gård. Östholm, Niklas: Ingenmansland - en studie i Dawids fotografi och måleri.

MAGISTERUPPSATSER LÄSÅRET 1996/97 Brandt, Josephine: Yrjö Hirns Det estetiska lifvet - i traditionen efter Kant och i ljuset av nutida konstteorier. Hedenstierna-Jonson, Charlotte: Mannen mellan odjuren. En alternativ tolkning av ett mångtusenårigt motiv. Holdar, Magdalena: Cyrano - scenografianalys av en musikal. Kristoffersson, Sara: Form ur funktion. En separationsutveckling mellan form och funktion. Lagerman, Inga: Francisco Goya. Människan och konstnären bakom myterna. En presentation av senare tids forskning. Looström von Sydow, Boel: H.C. Andersens sagor - lästa i ett konstvetenskapligt sammanhang. Lindkvist, Evert: HEC MEA MAIESTAS. Majestatis som företeelse i den gotländska romanska konsten. Martinson, Hillevi: är all konst en politisk angelägenhet? En diskussion kring John Bergers konstpolitiska teorier i boken "Ways of Seeing". Norrby, Samuel: Building in England 1535- 1570. The Problem of Mid Tudor Architecture. Raicevic, Mirelle: Juvelen i kronan - ädelstensbesättningen i de svenska kronorna under 200 år. Sundbäck, Krister: Konstakademien 1735-1785. Modellteckningen och dess förutsättningar. Wahlberg, Anna Carin: Det svenska kynnet. Tegelarkitektur från det tidiga 1900-talets Stockholm. Wallin, Ulrika: Peder Balke - landskap i förändring.

KANDIDATUPPSATSER LÄSÅRET 1995/96 Alexis, Stefan: Ola Billgren, postmodernist.

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (73)

Björk, Lenita: Villa Lagercrantz. En byggnads historia. Blondell, Katarina: Svensk samhällsengagerad grafik speglad i Grafiktriennalen. Carlson, Agneta: Hur möter barnen sjukhuset? Beslu*tsprocessen rörande den konstnärliga utsmyckningen av entréerna till Karolinska sjukhuset och S:t Görans sjukhus. Claesson, Sara: Stadsplanetävling över Fredhäll och Kristineberg 1927. Dagnan, Katarina: P. A. J. Dagnan-Bouveret. Den glömde naturalisten. Dahlström, Erland: Uppstod impressionismen ur rivalitet mellan fotografi och målad bild? Diamond, Karen: The Difference of Bad Girls: Feminist Art in the 1990s with Special Reference to the Bad Girls Exhibitions. Dybring, Theresia: Ingeborg Lundin - glasformgivare i förnyelsens tecken. En undersökning av Ingeborg Lundins formgivning för Orrefors 1947-1963. Eidner, Berit: Norrby gård. En 1800-talsherrgård i östergötlands skogsbygd. Engquist, Anna: "Dramen". En grafisk serie av Max Klinger. Eriksson, Sonja: Fredrik Falkenberg 1895-1924. Valda kyrkorestaureringar och kyrkobyggnader med den dekorativa utsmyckningen i fokus. Eriksson, Lena: Myter och halvsanningar.En studie av arketypiska teman i en teckningssvit av konstnären Eva Zettervall. Frondell, Karin: Sveriges deltagande i 1937 års internationella utställning i Paris av konst och teknik i det moderna livet. Fröhygard, Johan: Eystein Rex sett mot bakgrunn av annen romansk skulptur i Norge. Georgopoulos, Theodoros: S:t Georgios kyrka i Stockholm. En nygotisk grekisk-ortodox kyrka. Grahn, Pia: Från pärm till pärm. En studie av Olle Hjortzbergs illustrationer till Oscar Levertins Legender och visor från 1903. Gustafsson, Ola: Grus och sten i den fridsamma drakens tempel - om hur tid och rum speglas i en japansk trädgård. Hejdelind, Veronica: När konsten möter barnet - om konstutställningar för barn. Holmats, Karin: Ur konstnärens hand i egen hytta. Studioglasets etablering i Sverige under 1960- och 1970-talet. Holmlund, Maria: Sten i dörren - en studie av ekologiskt inriktade hus.

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (74)

Jesperson, Gunhild: Axel Larsson. Konstnär i industrin. Karanlakova Lindvall, Vera: Tre gustavianska stolmakare och deras stolar. En jämförande studie. Kjellin, Maria: Norr Mälarstrand - från industriområde till paradgata. Kron, Ewa: äppelviken och Alvik 1907-1927 - om arbetet att finna en form för trädgårdsstaden. Källsbo, Stig: Palats för barn. Skolor ritade av arkitekten Ernst Haegglund. Linder, Ann: "Arbete befrämjar hälsa och välstånd" - en insyn i samarbetet mellan Stockholms läns landsting och länsarbetsnämnden vid konst och miljögestaltning. Marké, Camilla: Konst, bildning och marknadsföring - en studie av Kooperativa förbundets konstsamling på kursgården Vår gård. Nilsson, Elisabeth: Fatbursparken - sjö blir skön park. En granskning av park- och konstprojektet Apollon och Dionysos. Norrvik, Johanna: Carl Gustaf Jahnsson. Silversmed och industridesigner. Osterman, Olof: Gunnar Hallström. En sentida nationalromantiker. Palmgren, Anita: "Det är något som man söker i det gröna djupet..." Om natursynen hos målaren, poeten och tecknaren Torsten Dahl. Pedersen, Karsten: Jag törs. Törs du? Affischerna vid 1994 års riksdagsval. Rosengren, Christina: Are you really not trying to sell us something? Kan Barbara Krugers konst betraktas som politiskt aktiv? Rozkalns, Anna: Tre friser och en film. En undersökning av berättandet i grekiska friser. Sahlstrand, Ylva: Dramatens uppsättningar av Blodsbröllop 1944 och Romeo och Julia 1953. Konstnärligt möte mellan Sven Erixson och Alf Sjöberg. Steorn, Patrik: Den Döende Dandyn - en modernistisk Narcissus. Stjerna, Niklas: Samtal i litet format. Om betydelser av mobiltelefonens design. Törnblom, Carina: "...från tydlighet mot kaos" En studie i Lena Svedbergs konstnärskap. Wakman, Ulf: Den industriella revolutionens spegling i konsten. Wennerholm, Anna: Svensk tapetkonst 1750-1810. En stilistisk analys av papperstapeter. Westerlund, Stella: Emma Lundberg (1869-1953) konstnär och trädgårdsarkitekt.

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (75)

Wideström, Ann: Måleri i offentlig miljö av Jörgen Fogelquist. Två fallstudier: Rosenbad 1981 och Västertorps tunnelbanestation 1982 Wieslander, Britt: Lidingö Villastad 1906-1920. Uppbyggnad och bebyggelse. Wätte, Lina: Borde slottet vara gult? Synpunkter på färgsättning av putsfasader i Stockholm. Yagmour, Melinda: Papunya Tulakonsten. En modern aboriginsk konstriktning från Australien. Öhrman, Katarina: Stig Lindberg som barnboksillustratör. Örn, Johan: Entrémotivet i 1920-talets bostadsarkitektur. Östergren Lind, Inga: "Riksväven". Idétävling vid utsmyckning av plenisalens fondvägg 1980-1984.

MAGISTERUPPSATSER LÄSÅRET 1995/96 Breitholtz, Inger: Andres Serrano. En målande fotograf. Hilliard Hertzman, Ulla: José Luis de Munárriz. Ett porträtt målat av Goya. Holm, Eva-Lotta: "Excellence has no sex" - en studie i Eva Hesse och receptionen av hennes verk. Lengborn, Thorbjörn: Skönhet och livskamp. Det darwinistiskt-evolutionistiska inslaget i Ellen Keys estetik vid sekelskiftet 1900 - i belysning av Richard Berghs estetiska åskådning. Linder, Karin: Fägring och doft - om fjärilen som metafor i kinesisk konst. Linnarson, Fredrik: Adolf Fredrik och arkitekturen. Ljungberg, Ann: Vattenfall i Småland av Marcus Larsson - en studie kring en landskapsmålning, målad i Paris 1856. Pinto-Guillaume, Ezequiel: Venus Recycled. Botticelli as a Visual Resource in the Media at the End of the Twentieth Century. Rörby, Martin: Ritslav eller förnyare? Om unga medarbetare till framstående arkitekter. Rampell, Linda: Den tråkiga konsten. Om leda som motiv i samtida konst. Sigurjónsdóttir, Svava: Från Frankrike till Uppsala domkyrka.

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf· UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (76)

Wahlberg Liljeström, Karin: Hedvig Eleonoras paradvåning på Drottningholms slott. En analys av planlösningen.


UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2015/2016/menu...· konstnärskap och om intention och reception av en utställning. (Kand) 04. Bertman, Andreas: Färg som brott: om Le Corbusiers

Läsåret 2015/2016 P Öppet hus PROGRAMVÄLJAREN€¦· Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN FyRkANtEN Boden • LuLeå • Piteå • ÄLvsByn Öppet hus Välkommen till gymnasieskolorna

Akademiska uppsatsers uppbyggnad - stp.lingfil.uu.sestp.lingfil.uu.se/~matsd/pub/akupp.pdf· Akademiska uppsatsers uppbyggnad 1 Inledning Akademiska uppsatser är det främsta instrumentet

UPPSATSER - DiVA portal1109764/FULLTEXT01.pdfLiljequist, V och Willerström, J. 2017. Integrationen av utrikes födda på arbetsmarknaden. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser,

Läsåret 2009 / 2010

KVALITETSRAPPORT Västanforsområdets förskolor Läsåret 2018 …· 2019-10-31· 1 Utbildnings- och fritidsförvaltningen KVALITETSRAPPORT Västanforsområdets förskolor Läsåret

Examensarbeten/uppsatser inom Medieteknik – status och …· 2012-08-16· Examensarbeten/uppsatser inom Medieteknik – status och utvecklingsmöjligheter 3 Bakgrund Som ett

VÖRÅ SAMGYMNASIUM€¦· Läsåret 2016-17 Vi avslu*tar idag vårt andra läsår som en del av Campus Norrvalla. Vi har under läsåret tagit en ny läroplan i bruk för första

Forskningsprogram· det finns ett omfattande behov av bearbetning och syntetisering utifrån aktuella problemområden. Museet har idag kompetenser inom etnologi, konstvetenskap,

Kalendarium för Hvitfeldska Gymnasiet läsåret 16/17services.goteborg.se/hvitfeldtska/expedition/kalender/ka...· 2017-05-15· Kalendarium för Hvitfeldska Gymnasiet läsåret

Verksamhetsförlagd tid, VFT vid Lärarutbildningen läsåret 06/07

Aniaragymnasiets Likabehandlingsplan...Aniaragymnasiets Likabehandlingsplan Upprättad läsåret 2013-14 Reviderad läsåret 2014-15 Reviderad läsåret 2015-16 Reviderad läsåret

Läsåret 2013/2014

läsåret 2018/2019 Design och produktframtagning ......1 INFR VAL AV MASTERPRORAM, CMAST, CDEPR MB skolan för industriell teknik och management Inför val av masterprogram läsåret

KVALITETSRAPPORT Perolsområdets förskolor Läsåret 2018-2019· 2019-10-30· 1 Utbildnings- och fritidsförvaltningen KVALITETSRAPPORT Perolsområdets förskolor Läsåret 2018-2019

Sammanfattning av utgångspunkter och frågeställningar koppade till aktuella uppsatser

Utbildningskatalogen, läsåret 2015-2016

Verksamhetsberättelse för Ålands yrkesgymnasium …...Verksamhetsberättelse för Ålands yrkesgymnasium Läsåret 2018-2019 Ålands yrkesgymnasium – yrkesutbildning för en hållbar

ung - utbudet.se Katerinas utbildning Gymnasiet: humanistiska programmet. Univer sitet/Högskola: enstaka kurser i konstvetenskap, litteratur och sexologi. Roligast/intressantast med

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser

Utbildningskatalog, läsåret 2015-2016

Kvalitetsanalys 16/17 - Tranemo kommun· Förskolan Förskolan Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Antal inskrivna barn/årsarbetare i förskolan (planerad) 5,67 5,54

Grodblad från 1960 talet barn skriver roliga uppsatser

Fakta för Rudbeck läsåret 2014/15

LÄSÅRET 2015/2016 Välkommen till Åkrahäll!

UPPSATSER - DiVA portal1220689/FULLTEXT01.pdf· 2018. 6. 19.· Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala uni-versitet. Masteruppsats i kulturgeografi 30hp, VT2018

LÄRARKÅREN, ordinarie eller interimistiskt anställda …...5 LÄSÅRET 2017-2018 Läsåret 2017-18 är avslu*tat och det är nu dags att sammanfatta det gångna året. Framför oss

Uppsatser och avhandlingar 1976 1977 1980 1981 - stat.lu.se · PDF file1 Uppsatser och avhandlingar ... Svensson Klas Prediktion med dikotoma variabler. ... amalgam STA103 41-60p 10p

Platengymnasiet läsåret 2021

Kalendarium för läsåret 18/19 Välkommen till läsåret ...· • Gå in på Vklass, samt läs din mail och informationen på intern-TV regelbundet. ... Specialpedagog Susanne

Informationshäfte för Cygnaeus skola läsåret 2014-2015

Information om läsåret 2021-2022

En helt annan historia: tolv historiografiska uppsatser

Södertörns högskola Konstvetenskap Folksagans prinsessa ...16135/FULLTEXT01.pdf· 4 Introduktion I Svenska folksagor 1 som utgavs först gången år 1899 finns en lång saga som

StockholmsMatematiskaCirkel· Några ord på vägen DettakompendiumärskrivetförattanvändassomkurslitteraturtillStock-holms Matematiska Cirkel under läsåret 2017–2018 och består

UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2014/2015/menu/standard/file/Uppsatser 1995-.pdf · UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2013/2014 01. Kjellberg, Sophia: Återlämnande av kulturföremål - [PDF Document] (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated:

Views: 5339

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.